Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε «B-» από καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας (selective default) προχώρησε χθες ο οίκος Standard and Poor’s, αναθεωρώντας την προοπτικές αξιολόγησης σε σταθερές.

Σημειώνεται πως ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s είχε υποβαθμίσει στις 6 Δεκεμβρίου την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας από την κατηγορία «CCC» στην οποία βρίσκονταν η χώρα, γεγονός που απέδωσε στην επαναγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου.

Η υποβάθμιση της χώρας σε καθεστώς «selective default» ήταν αναμενόμενη καθώς η Κυβέρνηση είχε προειδοποιηθεί ήδη κατά την προπαρασκευή της επαναγοράς χρέους ότι η ανταλλαγή των νέων ελληνικών ομολόγων με ομόλογα του EFSF σε τιμές αισθητά χαμηλότερες της ονομαστικής αξίας των ομολόγων μετά το PSI θα συνεπαγόταν «αναξιοπαθή» (distressed) ανταλλαγή χρέους.

Ωστόσο, αν και αναμενόταν ότι μόλις ολοκληρωθεί η επαναγορά η S&P θα αναβάθμιζε ξανά την αξιολόγησή της Ελλάδας σε «CCC» ο οίκος έδωσε καλύτερο βαθμό στη χώρα μας δίνοντας στα ελληνικά ομολόγα αξιολόγηση «B-».

TAGS