Σημαντικές αλλαγές έρχονται άμεσα στον τρόπο φορολόγησης των πολιτών με τεκμαρτό τρόπο.

Σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών, η αναμόρφωση από μηδενική βάση των τεκμηρίων διαβίωσης και παράλληλα η οριζόντια μείωσή τους κατά 30% από το 2025.

Ταυτόχρονα το 2025 (για τη χρήση του 2024) θα αναπροσαρμοσθεί το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς είναι συνδεδεμένο με τον κατώτατο μισθό ο οποίος έχει αναπροσαρμοστεί.

Τεκμήρια επαγγελματιών: Ποιες αλλαγες εξετάζονται

Τι ισχύει

Ετήσια ελάχιστη αμοιβή επαγγελματιών:

  • 0-3 έτη εργασίας: 0 €
  • 4 έτη: 3.603 €
  • 5 έτη: 7.316 €
  • 6 έτη: 10.920 €
  • 7 έως 9 έτη: 12.012 €
  • 10 έως 12 έτη: 13.104 €
  • Πάνω από 12 έτη: 14.196 €

Απαλλαγή από ελάχιστη αμοιβή: Αγρότες, «Μπλοκάκια», Ανάπηροι >80%

Μείωση ελάχιστης αμοιβής 50%:

  • Ανάπηροί: 67% έως 79%
  • 1η Κατοικία: Σε χωριά ή νησιά
  • Μονογενείς: Με ανήλικα

Γονείς: Πολύτεκνοι ή τέκνα ΑΜΕΑ >67%

Τι εξετάζεται να αλλάξει

Οι φορολογικές αρχές εξετάζουν μικρή μείωση της ελάχιστης τεκμαρτής αμοιβής και να λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα.

Επίσης, εξετάζεται να είναι ευκολότερη η διαδικασία της αμφισβήτησης τεκμηρίων, ενώ σκοπός είναι και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις φορολογικές Αρχές, καθώς και οι διασταυρώσεις μέσω στοιχείων από το myDATA.