Οι παραβάσεις που οδηγούν σε αφαίρεση πινακίδων και διπλώματος

Πήρε ΦΕΚ και ισχύει πλέον ο νέος ΚΟΚ


AUTO
7:35
04/04/2018
Οι παραβάσεις που οδηγούν σε αφαίρεση πινακίδων και διπλώματος
17
loading

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και τίθεται σε ισχύ ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), γεγονός που σημαίνει ότι τα νέα Διοικητικά πρόστιμα για αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας ισχύουν και για τους εκδρομείς του Πάσχα.

Οι παραβάσεις που προβλέπονται από τον καινούργιο ΚΟΚ, κατατάσσονται ανάλογα με την επικινδυνότητά τους για τη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου, την υποχρέωση για ιδιαίτερη μέριμνα και προστασία για τα άτομα με αναπηρία, την πρόληψη της πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και τις επιπτώσεις της παράβασης στην οδική ασφάλεια.

Τα καθοριζόμενα διοικητικά πρόστιμα προσαυξάνονται κατά 100%, αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα από 50.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ και κατά 200%, αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Για τα οικονομικά πρόστιμα χρειάζεται να υπάρξουν υπουργικές αποφάσεις.

Με τον νέο νόμο 4530/2018 ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018 και έχει τεθεί σε ισχύ, οι παραβάτες οδηγοί, εκτός του προστίμου θα τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα ημέρες για παραβάσεις με αντικοινωνική κυρίως συμπεριφορά.

Οι Παραβάσεις αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς με αφαίρεση πινακίδων, άδεια κυκλοφορίας και διπλώματος για 2 μήνες είναι:

 • Οι οδηγοί οχημάτων που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρματης επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση,
 • Οι οδηγοί οχημάτων που παρεμποδίζουν ράμπες διάβασης Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) ή σταθμεύουν σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ
 • Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), έστω και για ελάχιστο χρόνο, όπως για να προσπεράσουν προπορευόμενα οχήματα, κατά παράβαση της παρ. 9 του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
 • Οι οδηγοί βαρέων οχημάτων, όπως φορτηγά και λεωφορεία, οι οποίοι κινούνται συνεχώς στην αριστερή λωρίδα ή τη χρησιμοποιούν για προσπέραση και αιφνιδιάζουν τους κινούμενους σε αυτήν
 • Οι οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων που απορρίπτουν εκτός του οχήματος τους αντικείμενα ή ουσίες που ρυπαίνουν ή που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ατύχημα, όπως τσιγάρα,
 • Οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους,
 • Οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών.
 • Για τις παραπάνω παραβάσεις σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της.

Από πότε ισχύουν

Άμεσα ισχύουν βαριές διοικητικές ποινές ενώ αναμένονται υπουργικές αποφάσεις για τα οικονομικά πρόστιμα.

Τα παραπάνω ισχύουν από την 30-3-2018 , ημερομηνία που δημοσιεύθηκε ο νόμος 4530/2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 28 Υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες όλες πλέον οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με την επικινδυνότητά τους για τη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου, την υποχρέωση για ιδιαίτερη μέριμνα και προστασία για τα άτομα με αναπηρία, την πρόληψη της πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και τις επιπτώσεις της παράβασης στην οδική ασφάλεια.

Για τις παραβάσεις χαμηλής επικινδυνότητας έως και 100 ευρώ, για τις παραβάσεις μεσαίας επικινδυνότητας από 101 έως και 300 ευρώ και για τις παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας από 301 έως και 600 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι τα καθοριζόμενα με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου διοικητικά πρόστιμα θα προσαυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%), αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και κατά διακόσια τοις εκατό (200%), αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Επίσης μέχρι την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν ο ν. 2696/1999, καθώς και τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων των προηγούμενων Κωδίκων Οδικής Κυκλοφορίας, με μειωμένα τα διοικητικά πρόστιμα κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με εξαίρεση τις παραβάσεις που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, τις παραβάσεις της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη, την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, την παράλειψη ή πλημμελή σήμανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς, καθώς και τις παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων.

Σε περίπτωση διάπραξης των παραβάσεων που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, των παραβάσεων της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη, των παραβάσεων που συνδέονται με την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και των παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται δια βίου.

Η έκπτωση στο ήμισυ, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την καταβολή του διοικητικού προστίμου μέσα σε δέκα (10) ημέρες, καταργήθηκε με το άρθρο 28 παρ.7 του Ν.4530/2018 - ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

17
σχόλια
 1. avatar Ευακι

  Να κανω μια ερωτηση πηραν τις πινακιδες και δυπλωμα και προστιμο 600 γιατι καποιος γνωστος μ ξεχασε να ανανεωση την ασφαλεια αυτοκηνητου και τη γινεται στην περιπτωση αυτη?

 2. avatar sifakas

  ΚΡΗΤΗ επειδή έχει πλάκα το σχολιάζω, διπλή διαχωριστική την ξετσιλάκοσα (πάτησα) χαχα με είδε περιπολικό και μου επέβαλε πρόστιμο μόνο, το παζάρεψα στα 85 euro από 400 τέτοιο παζάρι δεν είχα ξανά κάνει το διασκέδασα. Και η δυο φύγαμε με χαμόγελο

 3. avatar Ιάκωβος Ζευγωλης

  Πήρανε το δίπλωμα και τις πινακίδες γιατί μίλαγε στο τηλέφωνο ένας οδηγός της επιχείρησης μου το ι.χ είναι στο όνομα μου. Καλά το δίπλωμα αλλά τις πινακίδες γιατί ; Αν ξέρει κάποιος ας μου απάντηση .

 4. avatar Τανια Πετροβιτς

  Σταμάτησα στην ράμπα αναπήρων για 10 λεπτά για να πάω στο γιπεδο να παραλάβω την κόρη μου με σπασμένο πόδι. Δεν υπήρχε αλλού ούτε ένα μέρος να παρκαρο. Όταν την φέραμε με φορείο ιδι μου έγραψαν κλήση.
  Μου πήρανε πινακίδες, δίπλωμα και παρόλο που τους έκανα ένσταση και προσκόμιση δικαιολογητικά από την κλινική ότι το παιδί πρέπει να μπει στο χειρουργείο δεν ήθελαν να μου τα επιστρέψουν.

 5. avatar Αγλαια Μπικα

  Καλημέρα δυστυχώς έχω μια ερώτηση που κανένας από το τμήμα δεν μπορούσε να μου απαντήσει.Έχω εργοστασιακό Bluetooth στο αμάξι και ναι μιλούσα την ώρα της οδηγισης με σταμάτησαν άδεια δίπλωμα πινακίδες δύο μήνες γιατί για να μιλάω. Με ανοιχτη ακρόαση πρέπει να έχω βάση κινητού! Όσο κ να εξηγισω πως τα 5 ευρώ βάση δεν είναι θέμα άμα ήξερα ότι πρέπει να έχω πως κουμπιά έχει στο τιμόνι Κ πως το κινητό βρίσκετε μέσα στη τΣάντα εκείνος μου υπέδειξε το βιβλιαράκι με την ένδειξη *βαση*

  1. avatar Θεόδωρος73

   Στο [...] το νομοθέτη τα παράπονά σου...

 6. avatar εφη ΝΟΥΤΣΗ

  Καλησπέρα μου πήρανε το δίπλωμα και της πινακίδες πέρασα με κόκκινο το ερώτημα μου είναι της πινακίδες από που μπορώ να της πάρω από το αστυνομικό τμήμα;

 7. avatar ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ /ΑΗΔΙΑΣΜΕΝΟΣ

  ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΗΡΑ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΠΗΡΑΝΕ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΩ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ?

 8. avatar παγουρας2

  αισχος.καφρη.ξεφτηλες.υπουργεια.αριστερα...αποβλητα

 9. avatar Δικαιοσυνη

  Για χρήση χασις και λοιπών ναρκωτικών;;;

 10. avatar iasonakos

  Ολα καλα αυτα!!! Δεν ειδα ομως ποινες κ αποζημειωσεις..απο κακοτεχνιες των δρομων..οι παραλειψεις σηματων..η ελειπη ορατοτητα..λογο σκεπασμενων πινακιδων εξαιτιας δεντρων
  .κ.τ.λ...εξαιτιας των οποιων προκληθηκαν ατυχηματα..θελω κ κατηγοριοποιηση..οπως κ διοικητικες ποινες εργολαβων.......

 11. avatar κακος

  Άρα η μισή αστυνομία θα απασχολείται στην φύλαξη προσώπων (κάτι για 6.000 ακούστηκε πρόσφατα ότι είναι σήμερα αποσπασμένοι) και όσοι δεν είναι διοικητικοί θα ξαμοληθούν στους δρόμους να ελέγχουν αν πέταξε κάποιος τσιγάρο από το παράθυρο. Αυτό είναι άλλωστε το πρωτεύον, να μας σώσουν τις ζωές γιατί αν δεν φοράμε ζώνη είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποδημήσουμε εις Κύριον.
  Αν από την άλλη σε περιοχές της Αθήνας φοβάσαι να κυκλοφορήσεις μετά το σούρουπο, αν στα Εξάρχεια υπάρχει άβατο, αν στατιστικά είναι βέβαιο ότι θα μπουκάρουν στο σπίτι σου τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο με μεγάλη πιθανότητα να σε τραυματίσουν ή ακόμη και να σε σκοτώσουν ... η λύση είναι απλή. Μαθήματα αυτοάμυνας ακόμη και στα ΚΑΠΗ και κάντε τους κοιμισμένους.
  Και τα άλλα τα περι αυτόνομης οδήγησης, drones ή έλεγχος πόσες ώρες συνεχόμενα αναγκάζεται να οδηγεί ένας επαγγελματίας... έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε στην επόμενη πενηντακονταετία που θα χρειαστεί να κάνουμε την επόμενη αναθεώρηση των νόμων. Αρκεί που φοράμε ζώνη, δεν πετάμε τσιγάρα από το παράθυρο και δεν οδηγούμε στην ΛΕΑ.

 12. avatar edessa46

  Πρόστιμο-ποινή για τους υπεύθυνους της ΟΡΘΗΣ εφαρμογής του ΚΟΚ δεν βλέπω !!!!!!

 13. avatar Λεφτά υπάρχουν

  Λεφτά υπάρχουν...

 14. avatar Ratamanthis

  Καιρός ήταν. Ειδικά για αλκοόλ και χρήση κινητού έπρεπε να γίνεται και κατάσχεση οχήματος για 2 χρόνια και 6 μήνες κοινωνική απασχόληση στο ΚΑΤ. Σε 1 χρόνο θα είχες γίνει η χώρα με τους πιο νομοταγείς οδηγούς στο κόσμο.

  1. avatar Επιτελους…

   Σωστός Αλλά για να ισχύσουν Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουνε έλεγχοι.....Και εκεί υστερούμε!!!! Δυστυχώς...

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει