Αρκετές οι θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών στα κοινωφελή προγράμματα

Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Απριλίου


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
11:39
03/04/2015
Αρκετές οι θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών στα κοινωφελή προγράμματα
loading

Εκατοντάδες θέσεις εργασίας στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας προσφέρονται για αποφοίτους παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών.

Το newsbeast.gr προχώρησε σε μια καταμέτρηση των εν λόγω θέσεων για τις οποίες οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Απριλίου ενώ η καταληκτική ημερομηνία είναι η 27η Απριλίου.

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό  πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η ειδικότητα με τις περισσότερες θέσεις είναι αυτή των γυμναστών, ενώ ακολουθούν οι νηπιαγωγοί. Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν τον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

251

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

155

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

61

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

56

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

43

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

33

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

27

ΓΕΩΛΟΓΩΝ

16

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

15

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

11

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

5

ΦΥΣΙΚΩΝ

2

ΧΗΜΙΚΩΝ

5

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

2

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1

Σημείωση: Δεν έχει ενταχθεί η ειδικότητα της πληροφορικής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα

5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

Σημείωση για τους άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ:  Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση δηλώνοντας στο σχετικό της αίτησης μόνο μια ειδικότητα σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα τους, όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα.

Σε περίπτωση που οι άνεργοι της άνω κατηγορίας (πτυχιούχοι ΠΕ ή ΤΕ) δεν επιλέξουν θέσει απασχόλησης με ειδικότητα αντίστοιχη των ειδικών τυπικών προσόντων τους, αποκλείεται η αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, εκτός αν ανήκουν έστω σε μια από τις κατηγορίες 1,2,3 και 5. Η συμμετοχή τους με βάση μια από τις υπόλοιπες κατηγορίες τους  δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν ειδικότητα διαφορετική των τυπικών προσόντων τους.

Παράδειγμα: Απόφοιτος ΑΕΙ Ψυχολογίας (ΠΕ Ψυχολόγων) εγγεγραμμένος άνεργος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για θέση ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, μόνο εάν ταυτόχρονα υπάγεται έστω σε μία από τις υπόλοιπες κατηγορίες (σύζυγος εγγεγραµµένου ανέργου, αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος ή άνω των 29 ετών). Εάν δεν υπάγεται σε καμία από τις κατηγορίες αυτές, αποκλείεται η αίτησή του.

Παράδειγμα: Πτυχιούχος εγγεγραμμένος άνεργος (ΠΕ Φιλόλογος), που είναι ταυτόχρονα αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα σε θέση που δεν αντιστοιχεί στην ειδικότητά του (λχ ΔΕ Επιστάτης), αν στην αίτηση συμμετοχής του δηλώσει ότι είναι αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας.

Σημειώνεται ότι ωφελούμενοι της κατηγορίας 5 (εγγεγραμμένοι άνεργοι άνω των 29 ετών) είναι όσοι γεννήθηκαν  πριν την 28/04/1986.

Μοριοδοτούμενα κριτήρια

A/A

Κριτήρια επιλογής

Περιγραφή Κριτηρίων

Μόρια

1

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

(µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες

και ανώτατο αριθµό µορίων τα

36)*

1 µόριο ανά πλήρη µήνα

2

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ

ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

ΠΑΡ. 5.1 (µε ανώτατο όριο τους

36 µήνες και ανώτατο αριθµό

µορίων τα 36)

1 µόριο ανά πλήρη µήνα

3

ΑΤΟΜΙΚΟ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2014

Ατομικό έως 5.000 ευρώ

 

Οικογενειακό έως 11.000 ευρώ

30

Ατομικό από 5.001,00 – 9.000

 

Οικογενειακό από 11.001,00-20.000

20

Ατομικό από 9.001,00 – 12.000

 

Οικογενειακό από 20.001,00 – 30.000

10

 

 

Ατομικό από 12.001 και άνω

 

Οικογενειακό από 30.001 και άνω

0

4

ΗΛΙΚΙΑ

18-29

15

30-44

30

45 και άνω

25

5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΕΚΝΩΝ

Για κάθε ανήλικο τέκνο

15 μόρια

Ο αριθµός των µορίων του κριτηρίου της εγγεγραμμένης ανεργίας που αφορά στους ανέργους αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών διπλασιάζεται.

Δείτε εδώ τις θέσεις εκπαιδευτικών

Καλόγηρος Βασίλειος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει