Ανελκυστήρας και ασφάλεια

Κορυφαία ποιότητα από την εταιρία ανελκυστήρων INNOVATECHLIFT


ΕΛΛΑΔΑ
16:57
16/05/2018
Ανελκυστήρας και ασφάλεια
loading

Η αυξανόμενη χρήση του ανελκυστήρα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων.

Συγκεκριμένα καταργούνται τα παλαιά πρότυπα του ΕΛΟΤ 81-1 και 81-2 που είχαν εκδοθεί από το 1985 και αντικαθίστανται από τα νέα πρότυπα ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50. Τα νέα πρότυπα χρησιμοποιώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ανάπτυξη της τεχνολογίας έρχονται να φέρουν βελτιώσεις σε θέματα ασφαλείας και να αναβαθμίσουν την λειτουργία του ανελκυστήρα.

Συγκεκριμένα τα νέα πρότυπα αφορούν ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών και περιγράφουν τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας ανελκυστήρας αλλά και τις δοκιμές, τις επιθεωρήσεις και τους υπολογισμούς των εξαρτημάτων του ανελκυστήρα.

Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των νέων προτύπων έχει η εταιρία η οποία θα αναλάβει την εγκατάσταση του ανελκυστήρα και η οποία θα πρέπει να εφαρμόζει όσα ορίζονται από αυτά. Θα πρέπει ο ανελκυστήρας που θα τοποθετηθεί να είναι εγκεκριμένου τύπου και να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας.

kopj
Κομβιοδόχη αφής με display και intelphone

Αν ο ανελκυστήρας πληροί ή όχι τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές ελέγχει ο κοινοποιημένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων. Ο φορέας ελέγχου μετά την εγκατάσταση του ανελκυστήρα καλείται να διενεργήσει έλεγχο και να πραγματοποιήσει δοκιμές στον ανελκυστήρα, ώστε να πιστοποιήσει αν αυτός πληροί όλες τις προδιαγραφές και τα πρότυπα πριν τεθεί σε λειτουργία.

Αν ο ανελκυστήρας δεν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και κανόνες τότε ο φορέας ελέγχου συντάσσει την έκθεση ελέγχου για τον ανελκυστήρα. Στην έκθεση ελέγχου  περιγράφει τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε ο ανελκυστήρας να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και κανόνες. Αν οι εργασίες πραγματοποιηθούν τότε ο φορέας πραγματοποιεί εκ νέου έλεγχο του ανελκυστήρα και εκδίδει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του.

Εξωτερικός ανελκυστήρας

hohoi8h

Αν ο ανελκυστήρας συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και κανόνες κάθε φορά, τότε ο φορέας εκδίδει το πιστοποιητικό τελικού ελέγχου με το οποίο πιστοποιείται ότι ο ανελκυστήρας είναι ασφαλής προς χρήση και εφαρμόζει όλους τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.

Φυσικά, για να συνεχίσει ο ανελκυστήρας να είναι ασφαλής και να λειτουργεί σωστά θα πρέπει να πραγματοποιείται τακτικά η συντήρησή του από αδειούχα συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων.

Κατά την συντήρηση του ανελκυστήρα το συνεργείο συντήρησης:

  • Ελέγχει και επιθεωρεί όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα στο πίνακα χειρισμού, το μηχανοστάσιο και το φρεάτιο του ανελκυστήρα
  • Ελέγχει το θάλαμο του ανελκυστήρα για φθορές.
  • Ελέγχει και επιθεωρεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό του ανελκυστήρα
  • Ελέγχει τα δομικά στοιχεία του φρεατίου του ανελκυστήρα

Η συντήρηση του ανελκυστήρα είναι σημαντικό να πραγματοποιείται τακτικά, από εξειδικευμένο και αξιόπιστο προσωπικό, με πείρα ώστε ο έλεγχος του να γίνεται σωστά και εσείς και η οικογένεια σας να αισθάνεστε ασφάλεια κάθε φορά που τον χρησιμοποιείτε.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει