Η παραγωγή ενέργειας αποτελεί έναν τομέα που έχει άμεση διασύνδεση με την οικονομία ενός τόπου αλλά και με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνουν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται.

Η στροφή σε νέες μορφές πράσινης ενέργειας, φιλικότερες στο περιβάλλον, – όπως είναι οι ΑΠΕ – έχει μεταβάλει το υπάρχον τοπίο και δημιουργεί νέες προκλήσεις, επηρεάζοντας ακόμη και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ειδικότερα στο οικονομικό κομμάτι, και συγκεκριμένα στη δημιουργία θέσεων εργασίας, η ολοένα και αυξανόμενη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δημιουργεί ένα νέο δυναμικό πεδίο και παρουσιάζει νέες ευκαιρίες.

Μύθος 10: «Η αιολική ενέργεια δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας»

Η αιολική ενέργεια έχει μπει πια δυναμικά στη ζωή μας με τα πάρκα και τις ανεμογεννήτριες να κάνουν την εμφάνισή τους σε μέρη της Ελλάδας και να διευρύνουν το εργασιακό πεδίο για τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών.

Ωστόσο υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι η αιολική ενέργεια δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Στον ισχυρισμό αυτό απαντάει με μία μελέτη της η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας), λέγοντας ότι συνολικά στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, η αιολική ενέργεια δημιουργεί περισσότερη απασχόληση στην Ελλάδα από τους νέους συμβατικούς σταθμούς.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ στηρίζει το επιχείρημά της, παραθέτοντας μια σειρά στοιχείων, συγκριτικών αναλύσεων αλλά και συγκεκριμένων παραδειγμάτων στην ελληνική επικράτεια.

«Η αιολική ενέργεια έχει δημιουργήσει σαφώς περισσότερες θέσεις εργασίας από άλλους κλάδους του τομέα ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, και συνεχίζει να δημιουργεί νέες δουλειές» αναφέρει χαρακτηριστικά το έντυπο της ένωσης.

Παράδειγμα

Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ «αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 218,7MW έχουν δημιουργήσει 62 άμεσες μόνιμες τοπικές θέσεις εργασίας, δηλαδή 0,3 θέσεις/MW. Ο πρώτος σύγχρονος ιδιωτικός σταθμός φυσικού αερίου ισχύος 400MW που κατασκευάστηκε στη χώρα μας δημιούργησε περίπου 32 μόνιμες θέσεις εργασίας, δηλαδή 0,08 θέσεις/MW. Άρα, οι τοπικές θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από αιολικά πάρκα είναι 4 φορές περισσότερες από τις συνολικές θέσεις που δημιουργούνται από σταθμούς φυσικού αερίου».

«Επιπλέον, η αιολική ενέργεια δημιουργεί κι άλλες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με απολογιστική μέτρηση του Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, τα πρώτα αιολικά πάρκα ισχύος 600 MW που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα δημιούργησαν:

  • 0,49 θέσεις πλήρους απασχόλησης/MW στους τομείς ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας έργων σε ηλεκτροπαραγωγικές εταιρείες.
  • 0,32 θέσεις πλήρους απασχόλησης/MW στους τομείς πωλήσεων, συντήρησης και λειτουργίας σε προμηθευτές ανεμογεννητριών.
  • 0,19 θέσεις πλήρους απασχόλησης/MW σε άλλους τομείς, όπως η κατασκευή πυλώνων ανεμογεννητριών».

 

Διαβάστε επίσης

Μύθος 1ος: Δεν συγκρίνεται η απόδοση των ανεμογεννητριών με την απόδοση των θερμοηλεκτρικών σταθμών

Μύθος 2ος: Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ακριβό ηλεκτρισμό

Μύθος 3ος: Οι ανεμογεννήτριες αυξάνουν το συνολικό κόστος για τον καταναλωτή

Μύθος 4ος: Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ασταθή ηλεκτρισμό, δεν είναι αξιόπιστες και αυτό αυξάνει το κόστος

Μύθος 5ος: Η αιολική ενέργεια επιδοτείται υπερβολικά

Μύθος 6ος: «Το ΕΤΜΕΑΡ δεν είναι επιδότηση των αιολικών πάρκων που πληρώνουν οι καταναλωτές»

Μύθος 7ος: Τα αιολικά πάρκα έχουν υπερβολικά προνόμια που επιβαρύνουν τους καταναλωτές

Μύθος 8ος: «Τα ορυκτά καύσιμα είναι πιο φθηνά από την αιολική ενέργεια και δεν επιδοτούνται»

Μύθος 9ος: «Τα αιολικά πάρκα δεν προσφέρουν τίποτα στις τοπικές κοινωνίες»