«Εάν δεν στραφούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή θα είναι πού σοβαρές καθώς θα οδηγηθούμε μεταξύ άλλων στις ερημοποιήσεις φυσικών τοπίων και στην άνοδο της στάθμης των θαλασσών» υπογραμμίζει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας με ενημερωτικό σημείωμά της.

Όπως αναφέρει, «ο μόνος περιβαλλοντικός “προβληματισμός” που μπορεί να συνδεθεί με την ανάπτυξη αιολικών πάρκων είναι πως οι ανεμογεννήτριες θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά αυτό θα μπορούσε να συμβεί μονάχα στην περίπτωση που δεν έχει γίνει ορθή μελέτη και εγκατάσταση».

Και συνεχίζει με νόημα: «Θα πρέπει κανείς όμως να αντιπαραθέσει από τη μια την οπτική όχληση που μπορεί να προκαλείται από ένα μεγάλο αιολικό πάρκο και από την άλλη την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από την εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, την άντληση πετρελαίου καθώς και τους θερμικούς και πυρηνικούς σταθμούς. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πλειονότητα των αιολικών πάρκων κατασκευάζεται σε απομακρυσμένες βουνοκορφές και επομένως ελαχιστοποιείται η οπτική αντίληψή τους».