Ανασυγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων στην Εκπαίδευση

Τι λέει το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
12:38
11/12/2014
Ανασυγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων στην Εκπαίδευση
loading

Στις 31-12-2014 ολοκληρώνεται η θητεία των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ) και με αφορμή το γεγονός αυτό το υπουργείο Παιδείας απέστειλε έγγραφο στο οποίο ενημερώνει τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ότι θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη συγκρότησή των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, με τη σύνθεση που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α’).

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης υστέρα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) Τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας.

β) Δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστο βαθμό Γ΄ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών

Για τη συγκρότηση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστο το βαθμό Γ’ και πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις ανωτέρω διατάξεις, προκειμένου να διατυπώσουν την εισήγησή τους την οποία μαζί με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αποστείλουν στον Περιφερειακό Διευθυντή.

Στο έγγραφο που αναρτήθηκε από τη ΔΔΕ Φλώρινας επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή, χρέη προέδρου του Συμβουλίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής.

Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η θητεία των μελών των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) λήγει στις 31-12-2015, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά ) των οποίων η θητεία λήγει στις 31-12-2014, από το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει οι Διευθυντές Εκπαίδευσης να αποστείλουν στην Υπηρεσία τις προτάσεις τους για ανασυγκρότηση των εν λόγω συμβουλίων μετά τον διορισμό των αιρετών μελών που προέκυψαν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2014.

Καλόγηρος Βασίλειος

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει