Τι πρέπει να ξέρουν οι μαθητές της Α’ λυκείου για το νέο σύστημα

Πώς υπολογίζεται η βαθμολογία στην Α' λυκείου


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
18:23
08/02/2014
Τι πρέπει να ξέρουν οι μαθητές της Α' λυκείου για το νέο σύστημα
9
loading

Οι μαθητές της Α' Λυκείου εγκαινιάζουν το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ αφού η «Τράπεζα θεμάτων» θα εφαρμοστεί, ενώ όπως δήλωσε και ο Υπουργός Παιδείας, θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για το Νέο Λύκειο.

Το newsbeast.gr παρουσιάζει τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας για την Α' τάξη. Στόχος είναι να ενημερωθούν οι μαθητές για τον υπολογισμό της, καθώς έχει συμμετοχή κατά 20% στη διαμόρφωση του 5ου βαθμού για την εισαγωγή τους στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του ονομαζόμενου Βαθμού Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ).

Σύμφωνα με το Ν4186/2013 ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τι σημαίνει αυτό;

Το σχολικό έτος στο λύκειο χωρίζεται σε δύο τετράμηνα. Σε κάθε τετράμηνο οι μαθητές βαθμολογούνται. Για παράδειγμα στο πρώτο τετράμηνο ένας μαθητής έχει 16 στην Ιστορία. Στο 2ο τετράμηνο βελτιώνει την επίδοση του και έχει 18. Η προφορική του βαθμολογία είναι ο μέσος όρος των 2 τετραμήνων. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο μαθητής έχει 16+18=34/2 =17 μέσο όρο προφορικής βαθμολογίας.

Αν ο μαθητής γράψει στις εξετάσεις 14 τότε ο τελικός βαθμός στο μάθημα της Ιστορίας για την Α τάξη θα είναι 15.5

Βέβαια υπάρχουν και μαθήματα με διακριτά αντικείμενα όπως τα μαθηματικά, η Ελληνική γλώσσα, οι φυσικές επιστήμες όπου ο βαθμός προκύπτει από τις επιμέρους βαθμολογίες των γνωστικών αντικειμένων. Τα μαθήματα αυτά είναι:

Ελληνική γλώσσα

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα, γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Φυσικές Επιστήμες

α) Φυσική, β) Χημεία, γ) Βιολογία

Μαθηματικά

Α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία

Ποια μαθήματα εξετάζονται γραπτά και ποια δεν εξετάζονται:

Τα μαθήματα χωρίζονται σε αυτά που εξετάζονται γραπτώς καθώς και σε αυτά που δεν εξετάζονται γραπτώς

- Μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς: Ελληνική Γλώσσα, Θρησκευτικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Ξένη Γλώσσα, Φυσικές Επιστήμες, Πολιτική Παιδεία, μάθημα επιλογής)

- Μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς: Ερευνητική Εργασία (Project) και Φυσική Αγωγή

Τελικός βαθμός στην Α' Τάξη

Σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 ο γενικός βαθμός προαγωγής από την Α΄ Τάξη Ημερησίου και Α΄ και Β΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.

Πιο απλά για κάθε μάθημα, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, υπολογίζεται ο μέσος όρος προφορικής και γραπτής εξέτασης, ενώ γι’ αυτά που δεν εξετάζονται γραπτά ο Μ.Ο των δυο τετραμήνων. Στη συνέχεια αθροίζονται όλοι οι μέσοι όροι και το άθροισμα αυτό διαιρείται με το σύνολο των μαθημάτων. Το πηλίκο αυτό αποτελεί το γενικό βαθμό προαγωγής από την Α ́ Τάξη στη Β' Τάξη.

Για τα μαθήματα με διακριτά αντικείμενα, όπως είναι τα μαθηματικά εξάγεται ο μέσος όρος από τα δύο ή τα τρία γνωστικά αντικείμενα όπως αυτός διαμορφώθηκε από τις προφορικές και γραπτές βαθμολογίες των μαθητών.

Παράδειγμα:

Μάθημα:

Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι η βαθμολογία στα μαθηματικά είναι 11.5. Κατά τον ίδιο τρόπο εξάγεται η βαθμολογία στην ελληνική γλώσσα και στις φυσικές επιστήμες. Δηλαδή η βαθμολογία σε φυσική, χημεία, βιολογία διαμορφώνει το βαθμό των Φυσικών Επιστημών.

Ελληνικά γλώσσα: 12

Φυσικές Επιστήμες: 14

Μαθηματικά:11.5

Πολιτική Παιδεία:12

Θρησκευτικά: 10

Ιστορία: 14,5

Μάθημα επιλογής: 14

Project:11

Φυσική Αγωγή: 11

Αγγλικά: 12

(Ελληνική γλώσσα:14 + Μαθηματικά 11.5 + Φυσικές Επιστήμες 14 + Θρησκευτικά 10+ Πολιτική Παιδεία 12+Ιστορία 14 + Project 11 + Αγγλικά 12 + Φυσική Αγωγή 11 + Επιλογής 12) /10 = 12.2

Πότε προάγεται ένας μαθητής

Μετά τις αλλαγές στο ν4186/2013 στο κομμάτι που αφορά την προαγωγή των μαθητών και σύμφωνα με την τροπολογία του κ. Δερμεντζόπουλου ισχύουν τα ακόλουθα:

Απαραίτητη προϋπόθεση, για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:

α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10 και

β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της «Ελληνικής γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον 10 και Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α ́ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση.

Όταν πληροί την προϋπόθεση α ́ και δεν πληροί την προϋπόθεση β ́ του προηγούμενου εδαφίου, κατά μάθημα ή μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) τον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του 10 και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον 8 σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του 12,5, ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω».

Πώς διεξάγονται οι εξετάσεις στην Α λυκείου

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

9
σχόλια
 1. avatar Αννα118899

  εχω 9 γεωμετρία και άλγεβρα και στα δυο τετραμηνα γνωριζει κάποιος αν μπορούν να συμψηφιστουν με τα αλλα μαθηματα ωστε να περάσω γιατι λιγο δυσκολο να γραψω 10 εξετάσεις

 2. avatar Κατερινα δ.

  Αν μπορειτε απαντηστε μου...στο πρωτο εβγαλα 10,6 και στο δευτερο 12,6 και σε καποια μαθηματα δηλαδη αρχαια χημεια ιστορια εχω 8, 9,9 ποσο πρεπει να γραψω για να περασω;

 3. avatar Ουσταγιαννακης Αντωνης

  1ο τετραμηνο 14 (αρχαια) 2ο 19 εξετασεις 2 περναω?

 4. avatar Γιαννης95

  Α τετραμηνο 15,3
  Β τετραμηνο 16
  Μ.Ο
  επιστημη εβγαλα 11.4-7
  θεωριτικα εβγαλα 14.6
  εχω περασει ;

  1. avatar διβριτσιωτης μπασκετ εθνικος μονο

   γεια

 5. avatar sasa

  Αφού τα διορθώνει ο ίδιος ο καθηγητής τους, για ποιους διορθωτές μιλάνε...και λάθος αλγόριθμους;;;

 6. avatar Χρηστος Κ.

  με λίγα λόγια τα φροντιστήρια θα θησαυρίσουν και οποίος γονιός δεν μπορει να πληρώσει τα 400 -500 ευρώ το παιδί δεν θα σπουδάσει στα πανεπιστήμια .Του εργάτη το παιδί εργάτης θα γίνει αυτό το σύστημα θέλουν να περάσουν οι εθνοπατέρες μας ...............

  1. avatar AgnostosPerastikos

   Το ερώτημα αγαπητέ Χρήστο είναι ΓΙΑΤΙ να υπάρχουν τα φροντιστήρια?? Σε αυτό δεν φταίει η Τράπεζα Θεμάτων καθώς βλέπεις εδώ και πάμπολα χρόνια είμαστε η ΜΟΝΗ χώρα της Ευρώπης που έχει φροντιστήρια...Έλεος, δηλαδή στην Ελλάδα η παιδεία έχει έναν τελείως στυγνό εμπορικό χαρακτήρα καθώς αν δεν πληρώσεις στο φροντηστήριο πολύ απλά δεν θα πάρεις καλό βαθμό στο λύκειο(στο μυαλό των Ελλήνων-γιατί απλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο)και άρα και πάλι δεν θα πας στο πανεπιστήμιο...Απλά τα πράγματα, στον Καναδά το κράτος ορίζει το 100 % των θεμάτων(και όχι μόνο 50 % όπως κάναμε εμείς)και όμως αυτό είναι κάτι δεδομένο, δεν υπάρχει ούτε ο φόβος των φροντηστηρίων(καθώς δεν υπάρχουν)ούτε και ο φόβος της αποτυχίας για το πανεπιστήμιο(στο οποίο πολύ απλά "αιώνιοι φοιτητές" δεν υπάρχουν γιατί τους διώχνουν-εν αντιθέσει με εμάς)....
   Τα φροντηστήρια όντως θα θησαυρίσουν αλλά και πριν δεν έκαναν το ίδιο?? Κάτι οι ξένες γλώσσες, κάτι οι φυσικές επιστήμες, κάτι το ένα, κάτι το άλλο(λες και δεν θα μπορούσε το σχολείο να τα μάθει όλα αυτά), δηλαδή αν οι γονείς κάποιου μαθητή δεν είχαν χρήματα να τον στείλουν σε φροντηστήριο ξένων γλωσσών, εσύ τι νομίζεις?? Ότι ο μαθητής αυτός θα μάθαινε λχ αγγλικά από το μεγαλεπήβολο εκπαιδευτικό μας σύστημα(αν δεν πήγαινε σε φροντηστήριο)?? Στην Γερμανία μία τέτοια λογική θα ήταν αδιανόητη και παντελώς ηλίθια, εμείς όμως την έχουμε....Εκμετάλευση υπήρχε ανέκαθεν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Χρήστο...Για αυτό είμαστε η χώρα με τα μικρότερα ποσοστά φοιτητών στον κόσμο(συγκεκριμένα το 51 % των μαθητών-κυρίως φτωχών οικογενειών-δεν σπουδάζει σε πανεπιστήμιο)...Κατά τα άλλα φταίει η διαβολική Τράπεζα και όχι η τεμπελιά του εκπαιδευτικού συστήματος...

  2. avatar Νίκος Π

   Ενδιαφέρουσα άποψη αλλά δεν αντιλαμβάνομαι πώς τεκμηριώνεται από το κείμενο. Μήπως μπορείς να γίνεις πιο σαφής;

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει