Τα επαγγέλματα υγείας σε όλες τις έρευνες παρουσιάζονται με θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Το γεγονός αυτό δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους νέους που σε περιόδους αυξημένης ανεργίας αναζητούν σπουδές που θα τους εξασφαλίσουν εργασίας. Πολλοί μαθητές στρέφονται προς τα τμήματα της νοσηλευτικής ελπίζοντας σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Ακολούθως θα παρουσιαστούν στοιχεία για τις προοπτικές.

Νοσηλευτική ΑΕΙ και Νοσηλευτική ΤΕΙ

Αυτό που οφείλουν να γνωρίζουν οι μαθητές είναι ότι τμήματα νοσηλευτικής υπάρχουν σε ΑΕΙ άλλα και σε ΤΕΙ. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στα επαγγελματικά τους δικαιώματα εκτός από το γεγονός ότι οι απόφοιτοι των ΑΕΙ εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ και έχουν ελαφρά μεγαλύτερες απολαβές συγκριτικά με τους συναδέλφους των ΤΕΙ που εντάσσονται στον κλάδο νοσηλευτών ΤΕ.

Βάσεις και ζήτηση

Οι βάσεις εισαγωγής δεν βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα η ζήτηση για τις σχολές της νοσηλευτικής είναι αυξημένη. Συνολικά τα τμήματα των ΤΕΙ τα είχαν ως πρώτη τους επιλογή 1398 μαθητές και τα δυο τμήματα των ΑΕΙ 691 μαθητές. 2089 μαθητές κυρίως της θεωρητικής και θετικής κατεύθυνσης είχαν ως πρώτη τους επιλογή τη νοσηλευτική.

ΒΑΣΕΙΣ ΑΕΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

16592

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)

14644

ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

11118

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ  ΑΘΗΝΑΣ

13426

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

11556

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

13113

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ  ΛΑΜΙΑΣ

11377

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ  ΛΑΡΙΣΑΣ

11615

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ  ΠΑΤΡΑΣ

12050

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)

10877

Σύγκριση πρώτων προτιμήσεων ΑΕΙ – ΤΕΙ
Ενδιαφέρον έχει ο παρακάτω πίνακας που αποδεικνύει ότι πολλοί μαθητές έχουν σπάσει το ταμπού των ΤΕΙ. 613 μαθητές είχαν ως πρώτη τους επιλογή τη Νοσηλευτική ΑΕΙ και 358 τη Νοσηλευτική των ΤΕΙ. Αντίθετα τη νοσηλευτική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου την είχαν ως πρώτη επιλογή μόλις 78 μαθητές γεγονός που αποδίδεται στην οικονομική κρίση.

Πολλοί μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν νοσηλευτική προτιμούν ένα τμήμα των ΤΕΙ στον τόπο της κατοικίας τους παρά ένα τμήμα των ΑΕΙ που βρίσκεται μακριά γεγονός που συνεπάγεται και αυξημένα έξοδα διαμονής και μετακινήσεων.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΕΙ – ΤΕΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

613

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ  ΑΘΗΝΑΣ

358

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)

78


Επαγγελματικά δικαιώματα και χώροι εργασίας

Οι νοσηλευτές έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Μπορούν να εργαστούν είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα , είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Οι νοσηλευτές μπορούν να εργαστούν σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, κλινικές, σε ιδιωτικά ιατρεία, σε παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, εργοστάσια κ.α.

Νοσηλευτές ΑΕΙ (μόνο) και δημόσια σχολεία

Οι απόφοιτοι των ΑΕΙ και όχι των ΤΕΙ έχουν δικαίωμα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί σε δημόσια σχολεία. Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι νοσηλευτικής των ΑΕΙ εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ14.01 μαζί με γιατρούς, φαρμακοποιούς και οδοντιάτρους. Παραθέτουμε και σχετικό απόσπασμα της προκήρυξης 4Π/2008
(i) Ειδικότητα Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής [Κωδικός: ΠΕ14.10] Πτυχίο Ιατρικής (κωδ. 1411) ή Οδοντιατρικής (κωδ. 1412) ή Φαρμακευτικής (κωδ. 1413) ή Νοσηλευτικής (κωδ. 1414) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Σε χαμηλά επίπεδα η ανεργία των νοσηλευτών

Νοσηλευτική ΤΕΙ

Χαμηλά είναι τα ποσοστά της ανεργίας για τους αποφοίτους της νοσηλευτικής. Σύμφωνα με την έρευνα του γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τους αποφοίτους των ετών 2002-2006 Τμήμα Νοσηλευτικής το ποσοστό της ανεργίας είναι μονοψήφιο και ανέρχεται μόλις στο 5%. Το 98% απασχολείται επάνω στο αντικείμενο των σπουδών του. Στο 5,7% ήταν το ποσοστό της ανεργίας αντίστοιχης έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης. Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δυο αυτές έρευνες αφορούσαν αποφοίτους των ετών 2002-2006 και 2002-5 αντίστοιχα. Την περίοδο αυτή είχαμε αρκετούς διορισμούς στο δημόσιο. Το τελευταίο διάστημα οι διορισμοί έχουν μειωθεί άρα η ανεργία λογικά πρέπει να ξεπερνά το 5-6% που έδειξαν οι έρευνες.

Νοσηλευτική ΑΕΙ

Σε χαμηλά επίπεδα βρίσκεται και η ανεργία των νοσηλευτών ΑΕΙ. Στην έρευνα που εκπόνησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών και αφορούσε τους αποφοίτους των ετών 1998-2000 το 88% δήλωσε ότι εργαζόταν ενώ άνεργοι δήλωσε το 1,3%. Βέβαια αυτή η έρευνα είναι αρκετά παλιά και πιθανόν τα ποσοστά να έχουν μεταβληθεί προς το χειρότερο. Επίσης σημαντικό στοιχείο που δείχνει ότι η απόφοιτοι των ΤΕΙ μπορούν να προσληφθούν στη θέση των πτυχιούχων ΑΕΙ είναι το γεγονός ότι το 82,9% των νοσηλευτών ΑΕΙ υποστήριξε (ΝΑΙ/ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ) ότι ο εργοδότης του θα μπορούσε να προσλάβει και πτυχιούχο ΤΕΙ.

Μικρός αριθμός νοσηλευτών σύμφωνα με έρευνες του ΟΟΣΑ

Στη χώρα μας αν και έχουμε πληθώρα γιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών παρατηρείται έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό φαίνεται και από το ακόλουθο διάγραμμα που αποδεικνύει ότι οι γιατροί είναι διπλάσιοι από το νοσηλευτικό προσωπικό.


Γράφημα: Εξέλιξη ιατρών και νοσηλευτών ανά 1000 κατοίκους 1990-2009 (Πηγή: ΟΟΣΑ 2010)

Επίσης η Ελλάδα έχει μια από τις χειρότερες αναλογίες νοσηλευτών προς ιατρικό προσωπικό. Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού παρατηρείται σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές.


Γράφημα: Λόγος νοσηλευτών ανά ιατρό στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ (2009)


Γράφημα: Νοσηλευτικό προσωπικό ανά 1000 κατοίκους στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, 2009

ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ – ΥΕ. Προβάδισμα οι απόφοιτοι ΑΕΙ για διορισμό στο δημόσιο

Το νοσηλευτικό προσωπικό χωρίζεται σε κατηγορίες εκπαίδευσης. Οι νοσηλευτές των ΑΕΙ και ΤΕΙ εντάσσονται στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα και έχουν όπως αναφέρθηκε κοινά επαγγελματικά δικαιώματα. Όσοι τελειώνουν τις Επαγγελματικές Σχολές των Νοσοκομείων και τα Επαγγελματικά Λύκεια φέρουν τον τίτλο βοηθών νοσηλευτών και όχι νοσηλευτές.

Το 46% του νοσηλευτικού προσωπικού είναι απόφοιτοι ΤΕΙ και μόλις το 2,7% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. Το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο δυο τμήματα ΑΕΙ δίνει ένα προβάδισμα στο διορισμό των νοσηλευτών ΠΕ στο δημόσιο συγκριτικά με τους αποφοίτους των ΤΕΙ που μπορεί να διεκδικούν περισσότερες θέσεις άλλα είναι πολλοί και οι υποψήφιοι.

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος
Υπ.διδάκτωρ Π.Θ, Ερευνητικός υπεύθυνος Employ

– Δείτε συγκεντρωμένα όλα τα σχετικά άρθρα για τον Επαγγελματικό προσανατολισμό και τις δυνατότητες στη σημερινή αγορά εργασίας.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.