Σπουδές εικαστικών τεχνών

Η διαδικασία εισαγωγής και η επαγγελματική αποκατάσταση


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
16:03
17/06/2013
Σπουδές εικαστικών τεχνών
4
loading

Ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική ανήκουν στις εικαστικές τέχνες, τις τέχνες που απεικονίζουν, που απευθύνονται στην όραση. Υπάρχουν τμήματα που δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν αυτές τις τέχνες σε βάθος και να κάνουν την τέχνη τους επάγγελμα.

Τα τμήματα των εικαστικών τεχνών απευθύνονται σε φιλότεχνους νέους και δηλώνονται συνειδητά από τους μαθητές αφού η εισαγωγή στις εν λόγω σχολές γίνεται εκτός μηχανογραφικού δελτίου. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας για το νέο ακαδημαϊκό χάρτη τα τμήματα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών εντάσσονται στο 1ο επιστημονικό πεδίο.

Ωστόσο, μέχρι τη στιγμή που γραφόταν το παρόν άρθρο, δεν έχει διευκρινιστεί αν η εισαγωγή θα γίνεται μέσω των πανελληνίων εξετάσεων.

Εισαγωγή άνευ πανελληνίων για αποφοίτους λυκείου άλλα και γυμνασίου

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του γνωστικού αντικειμένου των τμημάτων η εισαγωγή γίνεται μέσω εισιτηρίων εξετάσεων το Σεπτέμβριο και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το κάθε τμήμα. Για να διεκδικήσει κάποιος μία από τις προσφερόμενες θέσεις θα πρέπει να έχει απολυτήριο λυκείου. Το 15% των θέσεων προσφέρεται σε υποψηφίους που έχουν απολυτήριο γυμνασίου διακρίνονται όμως για την καλλιτεχνική τους προδιάθεση (απόφαση επιτροπής εισιτηρίων εξετάσεων).

Σημαντικές ημερομηνίες, δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεται .Για το τμήμα εικαστικών τεχνών της ΑΣΚΤ (Αθήνα) το διάστημα υποβολής των δικαιολογητικών είναι από 25 Αυγούστου έως και 31 Αυγούστου. Οι υποψήφιοι καταθέτουν

α) Αίτηση συμμετοχής

β) Τίτλο σπουδών και

γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.

2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλλονται στη Γραμματεία του κάθε τμήματος τον μήνα Ιούνιο, και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες.

Διαδικασία εξετάσεων

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2). Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:

(α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.

(β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.

Βαθμολόγηση των έργων

Κάθε μέλος της επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων του υποψηφίου από 1 έως 10, με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5). Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων διαιρούμενο δια του αριθμού των μελών αυτής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή είναι η επίτευξη της βαθμολογικής βάσης 5/10. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού εισακτέων. Οι επιτυχόντες ανακοινώνονται στο διαδικτυακό τόπο κάθε τμήματος.

Τμήματα εικαστικών τεχνών

Υπάρχουν τρία τμήματα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών που η εισαγωγή γίνεται εκτός της διαδικασίας των πανελληνίων εξετάσεων. Πρόκειται για τα τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα.

Επαγγελματικά δικαιώματα και προβλήματα

Οι απόφοιτοι των τμημάτων εικαστικών τεχνών μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σε δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ιδρύματα εικαστικών τεχνών, εργαστήρια εικαστικής δημιουργίας, σχολές ζωγραφικής, γκαλερί, στη διεύθυνση μουσείων του υπουργείου Παιδείας κλπ.

Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει ο ανταγωνισμός από αποφοίτους ιδιωτικών σχολών. Στην ουσία οι απόφοιτοι έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα μόνο για τη δημόσια εκπαίδευση. Σε προκηρύξεις των δήμων ζητούνται πολλές φορές εκτός από την ειδικότητα ΠΕ ζωγράφων και ΔΕ ζωγράφων.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σε προκήρυξη του δήμου Θέρμης για την πρόσληψη 14 καθηγητών ζωγραφικής ως προσόν ζητούσαν:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. (εικαστικών τεχνών) ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στη ζωγραφική Ι.Ε.Κ., ιδιωτικής σχολής, εργαστηρίου.

Αριθμός προσληφθέντων αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια εκπ.

Συνολικός αριθμός καθηγητών καλλιτεχνικών

Ποσοστό απορρόφησης

699

1.019

68,59%

Πληροφορία που αξίζει την προσοχή σας: Πλαστικών Τεχνών

Όσοι μαθητές επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση ως καθηγητές καλλιτεχνικών (κλάδος ΠΕ08) και τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη για τέχνες όπως η ζωγραφική, η γλυπτική μπορούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα μέσω ενός τμήματος του 4ου επιστημονικού πεδίου. Πρόκειται για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.

Όπως αναφέρεται στον επικαιροποιημένο οδηγό σπουδών του τμήματος οι απόφοιτοι έχουν τα αναγκαία εφόδια για να ασκήσουν τις εικαστικές τέχνες ως δημιουργία, επιστήμη, επάγγελμα.

Ειδικότερα μπορούν να διδάξουν εικαστικές τέχνες στο πλαίσιο της Αισθητικής Αγωγής, Ιστορία της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ08 εικαστικών) και να συμβάλουν στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων σε ΙΕΚ και άλλους φορείς. Να απασχοληθούν σε οργανισμούς τοπικούς αυτοδιοίκησης ως επιστημονικοί συνεργάτες και σύμβουλοι για θέματα εικαστικής εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης μπορούν να εργαστούν στο ΥΠΠΟ, σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, πινακοθήκες κ.α.

Η σχολή για το 2012 είχε βάση 8.256 μόρια. Ακόμα χαμηλότερη ήταν η βάση εισαγωγής για τους τρίτεκνους που διαμορφώθηκε στα 7.132 μόρια και για τους πολύτεκνους που ο τελευταίος εισαχθείς συγκέντρωσε 5.972 μόρια.
Να αναφέρουμε ότι η ένταξη των αποφοίτων του τμήματος Πλαστικών Τεχνών στον κλάδο των εκπαιδευτικών εικαστικών έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των αποφοίτων των σχολών εικαστικών τεχνών.

Μελέτη-επεξεργασία: Καλόγηρος Βασίλειος, Υπ.διδάκτωρ Π.Θ.
Ερευνητικός Υπεύθυνος Employ

- Δείτε συγκεντρωμένα όλα τα σχετικά άρθρα για τον Επαγγελματικό προσανατολισμό και τις δυνατότητες στη σημερινή αγορά εργασίας.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

4
σχόλια
 1. avatar ελισαβετ ε.

  Η εμπειρια ειναι τελεια . Εδωσα 3 φορες και κοπηκα . Διαφθορα ... ναι υπαρχει ... η γνωριμια . Καλο θα ειναι να ξερεις προσωπικα , νομιζω , τον Πρυτανη της σχολης . ΄Η και καποιον , ισως, Μητροπολιτη , εννοειται Αθηνων ή Θεσσαλονικης. Για αλλους νομους , δεν νομιζω. Παρ ολα αυτα , θα ζησεις μια ανεπαναληπτη εμπειρια. Εμενα με κοψανε, γιατι δεν ημουν απο καμμια αναγνωρισμενη σχολη, ουτε απο αναγνωρισμενο δασκαλο που κανει μαθηματα . Ομως δεν μου κακοφανηκε καθολου, γιατι ηθελα να το ζησω και γιατι εδω και 30 χρονια εχω δουλεια . Ολα αυτα φιλικα για να τα σκεφτεις σοβαρα !!!

 2. avatar Jorge George Γιώργος

  Ρε παιδιά,σκέφτομαι να δώσω.Έχω διαβάσει ότι η ανεργία στους ζωγράφους είναι 18,8% και στους γλύπτες 11%.Ισχύει κάτι τέτοιο;Έχω ακούσει επίσης ότι υπάρχει διαφθορά στις εισαγωγικές εξετάσεις και γενικά ότι δεν είναι καλές οι σπουδές;Τι ισχύει ΜΕ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ;Γνωρίζει κανείς;

  1. avatar Panagiotius

   Να έχεις υπόψη σου ότι ο εικαστικός έχει δουλειά (με την έννοια οτι πάντα εχει κάτι να κάνει) ανεξαρτήτως αν και ποτε πουλάει...

 3. avatar aris

  Αν δεν δωσεις[...]  στην πείνα ΘΑ μείνεις με τα εικαστικά ΝΌΜΟΣ!

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει