Αναδρομικά θα πέσει το «μαχαίρι» στις συντάξεις. Όπως προβλέπει το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεων που δημοσιεύτηκε και περιέχει το νόμο 4051/2012 σχετικά με τις «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης», οι προβλεπόμενες μειώσεις θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2012.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ποσοστιαία μείωση, από 1-1-2012, στα ποσά των μηνιαίων επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονται από:

1. το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),
2. τους Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ),
3. το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,
4. το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ),
5. τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και
6. τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Ειδικότερα οι συντάξεις που καταβάλλονται από τους παραπάνω φορείς θα μειωθούν ως εξής:

• Οι συντάξεις έως 250 ευρώ κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό.

• Οι συντάξεις από 250,01 ευρώ έως 300 ευρώ κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά τη μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 225 ευρώ.

• Οι συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό.
Μείωση συντάξεων ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι από 1.1.2012 στο 50% του συνολικού ποσού της μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, επέρχεται μείωση κατά 12% στο τμήμα του ανωτέρω ποσού (50% της συνολικής σύνταξης) που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.