ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Infinity Power υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Όμιλο Κοπελούζου για την από κοινού ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας