ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδήλωτα τετραγωνικά: Οι δήμοι διαγράφουν και επιστρέφουν τέλη και πρόστιμα σε ιδιοκτήτες ακινήτων