Σε υψηλά ποσοστά κινούνται τα ποσοστά φορολογικής συμμόρφωσης καθώς οι φορολογούμενοι παρά τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, πληρώνουν εμπρόθεσμα πάνω από 8 στα 10 ευρώ των συνολικών οφειλών του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ έδειξαν ότι το πρώτο τετράμηνο του 2024, η εισπραξιμότητα των βασικότερων φόρων (ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ) άγγιξε το 82%. Το ποσοστό της φορολογικής συμμόρφωσης είναι σημαντικά βελτιωμένο τους τελευταίους μήνες με τους πιο συνεπείς στις πληρωμές τους εμφανίζονται οι επιχειρήσεις καθώς πληρώνουν χωρίς καθυστέρηση 9 στα 10 ευρώ του φόρου εισοδήματος και ακολουθεί η εξόφληση του ΦΠΑ με το ποσοστό εισπραξιμότητας να φτάνει το 80%. Τις χαμηλότερες επιδόσεις παρουσιάζουν τα φυσικά πρόσωπα που πληρώνουν στην ώρα τους το 75,64% του φόρου εισοδήματος καθώς χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκουν καταφύγιο στην πάγια ρύθμιση και τις 24 δόσεις για να πάρουν ανάσα.

Ευρώ

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Αναλυτικότερα από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τη φορολογική συμμόρφωση ανά κατηγορία φόρων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2024:

  1. Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων: Από τα 1,928 δισ. ευρώ πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 1,755 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων διαμορφώνεται στο 91,03%.
  2. ΦΠΑ: Από τα 5,987 δις. ευρώ το δημόσιο εισέπραξε τα 4,814 δισ. ευρώ δηλαδή το ποσοστό συμμόρφωσης διαμορφώθηκε στο 80,38%.
  3. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Η εισπραξιμότητα σε αυτή την κατηγορία έχει ανεβάσεις ταχύτητα τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια παρά την ενεργειακή κρίση και τον κίνδυνο αθέτησης της κουλτούρας των πληρωμών. Το ποσό εμπρόθεσμης πληρωμής διαμορφώθηκε σε 75,64%. Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν 802,27 εκατ. ευρώ, από τα 1,06 δις. ευρώ που βεβαιώθηκαν.
  4. Φόρος ακίνητης περιουσίας: Το Φεβρουάριο του 2024, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πλήρωσαν την τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ τους 2023 και στις 30 Απριλίου 2024 θα έπρεπε να καταβάλουν την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία στο πρώτο τετράμηνο του έτους ο φόρος ακινήτων που βεβαιώθηκε ανήλθε σε 667,12 εκατ. ευρώ και πληρώθηκαν στην ώρα τους τα 520,35 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα κατέληξαν στην τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.