Το Χρηματιστήριο των 15-20 μετοχών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για Alpha, ΔΕΗ, τράπεζες – ενέργεια – «βαριά χαρτιά»