Για πολύ καλά διαβασμένους τα θέματα Χημείας – Βιοχημείας

Ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
17:36
22/05/2015
Για πολύ καλά διαβασμένους τα θέματα Χημείας - Βιοχημείας
loading

Δελτίο τύπου εξέδωσε η Ένωση Ελλήνων Χημικών για τα σημερινά θέματα στο μάθημα «Χημεία-Βιοχημεία» Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Η σταθερή θέση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) είναι ότι η εξέταση των μαθημάτων οφείλει να έχει ως στόχο τον ουσιαστικό έλεγχο των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και της ικανότητας των μαθητών να αξιοποιούν τις γνώσεις τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Στόχοι σαν αυτούς, εξυπηρετούνται από θέματα σαφή, μεγάλου εύρους και επιστημονικά ακριβή ως προς τη διατύπωση των ερωτημάτων και κυρίως θέματα που δεν απαιτούν στείρα απομνημόνευση και δεν μετατρέπουν την εξέταση σε αγώνα δρόμου, όπου η ποσότητα υπονομεύει την ποιότητα .

Η ΕΕΧ παρακολουθώντας τις σημερινές εξετάσεις, όπως προβλέπει ο ρόλος της ως σύμβουλου του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης, κατέληξε στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

- Σε ότι αφορά στο εύρος και στην έκταση της εξέτασης τα θέματα καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης και στο τμήμα της Χημείας και στο τμήμα της Βιοχημείας.

- Σε ότι αφορά στην έκταση των θεμάτων, εκτιμούμε ότι είναι σχετικά πολλά για το χρόνο της εξέτασης , γεγονός που αυξάνει το βαθμό δυσκολίας τους.

- Σε ότι αφορά στο βαθμό δυσκολίας, απευθύνονται σε πολύ καλά διαβασμένους μαθητές, οι οποίοι έχουν κατανοήσει σε βάθος την ύλη και των δύο γνωστικών αντικειμένων και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν σε εφαρμογές. διότι απαιτούν λεπτομερή γνώση των εξεταζόμενων αντικειμένων.

Ειδικότερα το θέμα: Α5: Απαιτεί λεπτομερή γνώση της οργανικής Χημείας και μεγάλη ευχέρεια στη γραφή των χημικών εξισώσεων, ώστε να επιτευχθεί η αναγνώριση των ενώσεων του σχήματος.

Εκτιμούμε ότι πολλοί μαθητές οι οποίοι δεν έχουν αντιληφθεί τη σειρά δραστικότητας των ενώσεων στην πυρηνόφιλη προσθήκη θα αντιμετωπίσουν δυσκολία στην επεξεργασία του θέματος.

Β3: Στο θέμα Β3 ζητούμενο είναι η πειραματική διάκριση δύο ζευγών διαλυμάτων. Από τις προτεινόμενες μεθόδους, η μία δεν περιλαμβάνεται στην ύλη της Χημείας Γ Λυκείου και σε αυτή έχει γίνει μία απλή αναφορά σε προηγούμενες τάξεις (χρωματογραφία). Μεταξύ των άλλων δύο υπάρχουν διάφορες εκδοχές, από τις οποίες καμία δεν μπορεί να απορρίψει ένας μαθητής ο οποίος δεν έχει ασκηθεί πειραματικά, όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των υποψηφίων, επομένως η εξέταση σε τέτοιο θέμα κρίνεται μάλλον άστοχη.

Παρότι σταθερά η ΕΕΧ ζητά να αναδειχθεί ο εργαστηριακός χαρακτήρας του μαθήματος, θεωρούμε ότι πρέπει να προηγηθεί η εργαστηριακή εξάσκηση των μαθητών και να ακολουθήσει η εξέταση σχετικών θεμάτων, πολύ δε περισσότερο η επιλογή τέτοιων θεμάτων θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και η επίλυση να είναι μονοσήμαντη.

Το πιο σημαντικό όμως όλων είναι ότι η ογκομέτρηση των διπρωτικών οξέων δεν περιλαμβάνεται στην ύλη του μαθήματος, με αποτέλεσμα οι μαθητές να αδυνατούν να τη διαχειριστούν αποτελεσματικά και επιστημονικά. Συνολικά, τα θέματα του μαθήματος «Χημεία-Βιοχημεία» κρίνονται πολύ απαιτητικά ως προς την ποιότητα και την ποσότητα, για καλά προετοιμασμένους μαθητές με αυξημένη κριτική ικανότητα, έχουν μεγάλη διακριτική ικανότητα, αλλά χωρίς να έχουν αποφύγει ορισμένες μικρές αστοχίες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει