Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τη μετανάστευση, τις ΜΚΟ και τους πρόσφυγες

Σημαντικός παράγοντας η ασφάλεια, όπως δείχνει νέα έρευνα- Τι καταγράφεται σε Ιταλία, Αυστρία και Ουγγαρία


ΕΛΛΑΔΑ
12:02
10/10/2019
Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τη μετανάστευση, τις ΜΚΟ και τους πρόσφυγες
28
loading

Έξι στους δέκα Έλληνες - ποσοστό 64%- πιστεύουν πως η μετανάστευση έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χώρα, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Ipsos για λογαριασμό της ActionAid, ενώ στην πλειοψηφία τους οι ερωτώμενοι κρίνουν αρνητικά το έργο θεσμών και ΜΚΟ για τη διαχείριση των ροών. Την ίδια ώρα όμως, οι Έλληνες υποστηρίζουν το δικαίωμα των προσφύγων στη μετακίνηση. Ένας στους δύο είναι αντίθετος με την πρακτική να στέλνονται πίσω στη Λιβύη πλοία με πρόσφυγες και μετανάστες.

H έρευνα διενεργήθηκε στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Αυστρία και την Ουγγαρία, στο πλαίσιο του προγράμματος «CIAK Μigraction», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της έρευνας, που διενήργησε η εταιρεία Ipsos (στην Ελλάδα σε συνεργασία με την ActionAid) ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα των πολιτών των τεσσάρων χωρών αναφορικά με τη μετανάστευση. Σε κάθε μία από τις χώρες πραγματοποιήθηκαν 1.000 συνεντεύξεις ατόμων ηλικίας 18-70 ετών, κατά το χρονικό διάστημα 27 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2019.

Όπως προκύπτει, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, οι Έλληνες φαίνεται να δυσκολεύονται να βρουν θετικές πτυχές στον αντίκτυπο που είχε η μετανάστευση στη χώρα. Μόνο το 6% είναι θετικά διακείμενο και το 29% πιστεύει ότι δεν είχε κάποια επίδραση, ενώ την ίδια ώρα το 64% δήλωσε ότι η μετανάστευση είχε αρκετά ή πολύ αρνητικό αντίκτυπο στη χώρα. Οι Έλληνες φαίνεται να είναι οι πιο επικριτικοί και ακολουθούν οι Ιταλοί (57%) και οι Ούγγροι (56%). Οι Αυστριακοί εξέφρασαν ελαφρώς λιγότερο αρνητικές απόψεις, αν και ο πληθυσμός είναι διχασμένος, σε όσους πιστεύουν ότι η μετανάστευση είναι αρνητική (49%) και σε όσους τη θεωρούν ως φαινόμενο που δεν είχε ούτε θετικό ούτε αρνητικό αντίκτυπο (29%) ή αποφαίνονται θετικά (20%).

Η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων (70%) αποδίδει μεγάλη σημασία στον σεβασμό στις παραδόσεις και στις συνήθειες των μεταναστών, εφόσον δεν παραβιάζουν το νόμο, όμως μικρό μόνο ποσοστό (13%) θεωρεί ότι η μετανάστευση έχει θετική επίδραση στην πολιτιστική ζωή της χώρας (το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των τεσσάρων χωρών καθώς το αντίστοιχο ποσοστό στην Αυστρία είναι 36%, στην Ουγγαρία 17% και στην Ιταλία 26%). Μάλιστα, το 56% των Ελλήνων θεωρεί ότι η μετανάστευση έχει διχάσει την κοινωνία και για το λόγο αυτό την εκλαμβάνουν ως αρνητική.

Όσον αφορά στην απασχόληση, παρ’ όλο που οι Έλληνες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι υπάρχει συχνή εκμετάλλευση των μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας (74%), ότι οι μετανάστες συχνά απασχολούνται σε επαγγέλματα, με τα οποία οι Έλληνες δεν θέλουν πια να ασχοληθούν (68%) και ότι η αγορά εργασίας πρέπει να αναγνωρίσει τις δεξιότητες και τα προσόντα τους (74%), την ίδια ώρα ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των πολιτών πιστεύει ότι λόγω των μεταναστών οι Έλληνες δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν εργασία (59%) και ότι οι εταιρείες οφείλουν να δίνουν προτεραιότητα στους Έλληνες εργαζόμενους όταν προσλαμβάνουν προσωπικό (55%).

Αναφορικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες πρόνοιας, οι μισοί ερωτώμενοι (53%) πιστεύουν ότι υπάρχει ένα είδος ανταγωνισμού με τους μετανάστες, που πηγάζει από την ιδέα ότι τους δίνεται «προτεραιότητα» έναντι των Ελλήνων στην πρόσβαση υπηρεσιών. Αυτή η πεποίθηση φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη στις ηλικιακές ομάδες 35-54 ετών και στις οικογένειες με ανήλικα παιδιά (65%).

Σχετικά με τις απόψεις για τον κοινωνικοοικονομικό τομέα και την επιβάρυνση της αγοράς εργασίας και του συστήματος πρόνοιας από τους μετανάστες, η Ουγγαρία εκφράζει τη μεγαλύτερη εχθρότητα, ενώ η Αυστρία είναι η λιγότερο εχθρική χώρα. Η Ελλάδα τείνει να είναι περισσότερο κλειστή παρά ανοιχτή ειδικά όσον αφορά στον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας , ωστόσο οι Έλληνες και οι Ιταλοί ερωτώμενοι είναι εκείνοι που αναγνωρίζουν περισσότερο την εκμετάλλευση και τις επισφαλείς οικονομικές συνθήκες των μεταναστών.

Κεντρικό ρόλο στην αύξηση των φόβων των Ελλήνων απέναντι στους μετανάστες φαίνεται ότι διαδραματίζει η ασφάλεια, καθώς η πλειονότητα των ερωτώμενων ανησυχεί για την πιθανή παρουσία τρομοκρατών μεταξύ των μεταναστών. Είναι δε ιδιαιτέρως διαδεδομένη η ιδέα ότι τα περισσότερα εγκλήματα διαπράττονται από αλλοδαπούς (42%).

Παρά τους φόβους αυτούς και παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ερωτώμενων δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί πια να δεχθεί άλλους μετανάστες και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να κλείσουν τα σύνορα (40%), η πλειοψηφία των Ελλήνων φαίνεται να είναι θετικά διακείμενη απέναντι στους πρόσφυγες και να υποστηρίζει το δικαίωμα υποδοχής (63%). Εξάλλου, το 72% πιστεύει ότι οι πρόσφυγες διαφέρουν από τους άλλους μετανάστες, γιατί είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Μάλιστα, σε ερώτηση για το αν οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συνεχίσουν να στέλνουν πίσω στη Λιβύη τα σκάφη με τους πρόσφυγες και μετανάστες από όλη τη Μεσόγειο, ακόμη και αν κάτι τέτοιο προκαλεί την απώλεια ζωών, το 49% των Ελλήνων δήλωσε ότι διαφωνεί με αυτή την πρακτική, ποσοστό υψηλότερο μεταξύ των άλλων χωρών (το αντίστοιχο ποσοστό στην Αυστρία ήταν 40%, στην Ιταλία 41% και στην Ουγγαρία μόλις 26%).

Οι απόψεις των Ελλήνων πολιτών αναφορικά με τους θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών δεν ήταν ιδιαιτέρως θετικές. Λιγότεροι από τους μισούς (38%) θεωρούν την κυβέρνηση αποτελεσματική, ενώ το 33% θεωρεί αποτελεσματικές τις ΜΚΟ. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτιμάται θετικά από μόνο το 13% των πολιτών, ενώ πολύ χαμηλό είναι και το αντίστοιχο ποσοστό στις άλλες τρεις χώρες. Γενικά οι πολίτες στις τέσσερις χώρες τείνουν να αξιολογούν το έργο των τριών υπό εξέταση παραγόντων (κυβέρνηση, ΕΕ και ΜΚΟ) αρκετά αρνητικά. Τα πιο θετικά σχόλια για τις ΜΚΟ και τις κυβερνητικές δράσεις προήλθαν από Ούγγρους πολίτες, όπου ένας στους δύο ερωτώμενους ήταν θετικά διακείμενος, ενώ στην Ιταλία και στην Ελλάδα μόνο ο ένας στους τρεις πολίτες έκρινε θετικά το έργο των ΜΚΟ αναφορικά με τις αποτελεσματικές δράσεις για τη διαχείριση των ροών προσφύγων και μεταναστών και ένας στους τέσσερις ήταν θετικά διακείμενος αναφορικά με το έργο της δικής τους κυβέρνησης. Από την άλλη, η Αυστρία είναι η χώρα με τα χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης αναφορικά με το έργο της κυβέρνησης μέχρι σήμερα (30%) και τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης με το έργο των ΜΚΟ (40%).

Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο που τα κύρια εθνικά ΜΜΕ αντιμετωπίζουν το θέμα της μετανάστευσης, στην Ελλάδα οι γνώμες διαφέρουν και διαμορφώνονται τρεις περίπου ισομεγέθεις ομάδες: εκείνοι που πιστεύουν ότι τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται υπερβολικά με το θέμα (32%), όσοι πιστεύουν ότι δίδεται η δέουσα σημασία στο θέμα (33%) και όσοι πιστεύουν ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν ασχολούνται αρκετά (26%). Ο βαθμός εμπιστοσύνης απέναντι στα ΜΜΕ και στην ακρίβεια που επιδεικνύουν στην αναφορά των ειδήσεων για τους μετανάστες είναι εξαιρετικά χαμηλός και οι θετικά διακείμενοι δεν ξεπερνούν το 13%. Σημειώνεται ότι ο βαθμός εμπιστοσύνης στην αξιοπιστία και ακρίβεια των παραδοσιακών ειδήσεων στα ΜΜΕ αναφορικά με τους μετανάστες είναι αρκετά χαμηλός και στις τέσσερις χώρες (Αυστρία 27%, Ουγγαρία 18% και Ιταλία 16%).

Η έρευνα για τη μετανάστευση θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση με τίτλο «ActionAid: Αντιλήψεις για τη μετανάστευση- 4 διάλογοι για εμάς και τους άλλους» την Τρίτη 15 Οκτωβρίου, στις 6.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50). Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

28
σχόλια
 1. avatar αντί να κάνετε

  έρευνες σε ...δείγματα χιλίων ατόμων,εκ του πονηρού, ας κάνει η εγχώρια και η ΓΕΡΜΑΝΟΕΥΡΟΧΟΥΝΤΑ ένα ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Μέχρι τότε θα σας αποκαλώ ΦΑΣΙΣΤΕΣ συνεταίρους ΜΚΟΔΟΥΛΕΜΠΟΡΩΝ.

 2. avatar Μάκης Τριανταφυλλόπουλος

  Ειμαι φιλαρακι με τον Ξυρό αλλά τα πίνω με τον Καμένο... Αλλά ακόμα με βλέπετε και με ακούτε να διαμορφώνω την κοινή γνώμη . Ε, αυτός ο λάος μπορει να κατανοήσει τι θα γίνει στο μέλλον; Ο Οζαλ το είχε πει, ο Ερτογαν το κάνει και εσεις τσακώνεστε αν ειναι μετανάστες ή πρόσφυγες...

 3. avatar Παρθένος

  Καλά τους λέει ο Βελόπουλος λαθροεισβολείς. Πολύ καλά τα λέει στις επόμενες εκλογές δαγκωτό Βελόπουλο.

  1. avatar ετσι ετσι

   +1000

  2. avatar CORVUS_CORAX

   Και δωρο μια αλοιφη για την καραφλα.

   1. avatar πουλάει και άλλα

    .......λιπαντικά σε καλή τιμή.Θα σας χρειαστούν πολύ σύντομα.

    1. avatar CORVUS_CORAX

     Τα 'χεις αγορασει τ' αλλα λιπαντικα προϊοντα και ξερεις εσυ γι αυτο του κανεις διαφημιση. Ηταν καλα ε, δεν πιστευω να σου προκαλεσαν ερεθισμους ή φαγουρα.

   2. avatar βρε

    χαχα, κανεις τον εξυπνο
    αλλά προδίδεσαι καημενε

    1. avatar CORVUS_CORAX

     Εγω καημενε ειμαι εθνικιστης οχι ελλαδεμπορας, το καταλαβες καημενε;

     1. avatar οτι και να εισαι χαλια εισαι!!!

      τι εθνικιστης, τι ελλαδεμπορας , τι λαδεμπορας στην κατοχη!!!! το ιδιο ειναι!!!

     2. avatar CORVUS_CORAX

      Κι εσυ αριστερος, που σημαινει οτι χειροτερο. [...]

 4. avatar Sg

  Μετανάστες, πρόσφυγες, μετανάστευση.
  Το πρώτο συνθετικό «λάθρο» ή η λέξη παράνομη-ος, δε βρήκαν θέση στην έρευνα.
  Μ-α-λ-ι-σ-τ-α!!!!

 5. avatar Ξυπνατε ρε!!

  Λεει <>
  Φυσικά αφού ένας στους δύο είναι ξένος.

 6. avatar Τόσο απλά!

  Eπιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι η επιστημονικά υψηλή προπαγάνδα
  λειτουργεί προς όφελος της άλωσης των Ελληνικών συμφερόντων με μοντέρνα μέσα.
  Οι κοινωνιολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες το αντιλαμβάνονται πλήρως το θέμα.
  Πρόκειται για βελούδινο υβριδικό πόλεμο. Ανοίξτε τα μάτια σας. Ντροπή μας
  να εξευτελίζουμε την ιστορία μας και τους νεκρούς μας στους απελευθερωτικούς
  μας πολέμους. Άλλο οικονομικός ελεγχόμενος μετανάστης που είναι ευλογία για την
  οικονομία μιας χώρας και άλλο παράνομος-παράτυπος-ή κατά το κοινώς λεγόμενο
  απρόσκλητος ΛΑΘΡΟ-μετανάστης.Απομονώστε κάθε ''ελληνα΄΄ που αποκαλεί ρατσισμό
  την πιο πάνω τεκμηρίωση. Σας υβρίζει και δεν είναι παρά πεμπτοφαλαγγίτης που
  θα ξεπουλούσε και τη μάνα που τον γέννησε για να πάρει μερικά ευρώ απο την κάθε
  ΜΚΟ..

 7. avatar Καγιαλές

  δηλαδη ολες τις πολεμικες συγκρουσεις, σεισμους καταστροφες που δημιουργουν ...προσφυγες θα βρισκουν ολοι ασυλο την Ελλαδα κι εμεις ειμαστε υποχρεωμενοι να τους δεχομαστε....ουτε μεταναστες ουτε προσφυγες, βαλτε καλπη να το διαπιστωσετε

 8. avatar Jean Baptiste

  Ο εμπορος και ο λαθρεμπορος δεν ειναι το ιδιο. Ο επιβατης και ο λαθρεπιβατης δεν ειναι το ιδιο. Προσφυγες ειναι στην γειτονικη τους χωρα, στην Ελλαδα ειναι λαθρομεταναστες. Προσφυγες απο το Αλγερι και το Μαροκο δεν ειναι προσφυγες αλλα καθαρα λαθρομεταστες. Επισης μεταναστες δεν ειναι διοτι εχουν εισβαλει παρανομα στην χωρα. Ολοι τους ειναι λαθρομεταναστες και πρεπει να απελαθουν. Ολοι οι μεταναστες ειναι καλοδεχουμενοι, οι λαθρομεταναστες οχι.

 9. avatar Μπορούμε και χειρότερα

  Δεν ξέρω τι λέτε εσείς εκεί στην Ελλάδα, εδώ στο κέντρο της Αθήνας δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως πια Έλληνες από καιρό. Άλλη μια χώρα της Μέσης Ανατολής. Συγχαρητήρια σε όσους πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι... μόνο όταν έρθει το πρόβλημα στην πόρτα σας θα ξυπνήσετε και θα καταλάβετε τι ζούμε, αλλά θα είναι πλέον πολύ αργά.

 10. avatar Παράνοια!

  μια μκο από την κατεχόμενη νότια αφρική εκφράζει άποψη για την Ελλάδα.

 11. avatar CORVUS_CORAX

  Δεν υπαρχουν προσφυγες, εφοσον περνουν σε τριτη χωρα ολοι ειναι παρανομοι.

 12. avatar Εθνάρχης Παπαδόπουλος

  Όταν τις κρύες νύχτες του χειμώνα που ο βοριάς σφυρίζει ακούσετε να σας κτυπανε την θύρα να ξέρετε πως ηρθε η ώρα,να έχετε έτοιμες τις γυναίκες σας και μην διανοηθείτε να αντισταθείτε αλλά ανοίξτε την πόρτα χαλαρώστε και απολαύστε το . Οι επισκέψεις θα είναι καθημερινές και όλο και πιο πολύωρες τότε και αφού τα θηλυκά σας θα είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης τότε και μόνο τότε θα λετε το όνομα μου και θα κλαιτε.

 13. avatar Undertaker από Κολωνο

  Εγώ καλύτερα να μην μιλήσω γιατί θα με πουν φασίστα και ρατσιστή όμως αυτοί που έρχονται εδώ δεν είναι μετανάστες αλλά λάθρο και μάλιστα λαθροεισβολεις και όσο για τις ΜΚΟ αυτές από που κερδίζουν ; Μόνο με το να φέρνουν περισσότερους σε ένα μέρος όλα στον βωμό του κέρδους λοιπόν

  1. avatar τώρα αν με πουν

   φασίστα τα νόθα του ΣΤΑΛΙΝ, συνεταίροι ΜΚΟΔΟΥΛΕΜΠΟΡΩΝ (15.000 πνιγμένοι της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ)/ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ/ΑΡΙΣΤΕΡΟΦΑΣΙΣΤΕΣ/ΠΟΛΕΜΟΚΑΠΗΛΟΙ/ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΝΤΠ/ΙΣΛΑΜΟΛΑΓΝΟΙ/ΥΠΟΥΛΟΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΤΕΣ,ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΕΣ/ΑΡΧΙΨΕΥΤΕΣ.....κλπ που τους έκατσε αφού το είχαν στήσει εδώ και πολλά χρόνια, ξέρεις θα ντραπώ τόσο πολύ...σιγά ρε τα ....σοβαρά άτομα.....

  2. avatar Η μεγάλη πλάκα είναι ότι

   αυτοί οι τάχα μου....φιλάνθρωποι/αλληλέγγυοι ΜΚΟΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΙ σε καταστρέφουν με ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΛΕΦΤΑ (φορολόγηση) Σατανικό μα το ΣΤΑΛΙΝ.....

 14. avatar Και αυτά τα ποσοστά

  τα δίνει μια νεοταξίτικη οργάνωση όπως η άξιον έιντ. Φανταστείτε πόσο είναι τα αληθινά ποσοστά

 15. avatar Social Distortion.

  Ο λαός απάντησε συντριπτικά αλλά κανείς δεν τον ακούει.

 16. avatar Μανιάτης

  Τους λαθρομετανάστες τους θέλουν όσοι θέλουν να τους κάνουν τη δουλειά.

 17. avatar konos o megas

  64% διότι οι υπόλοιποι δεν ήταν Ελληνες

  1. avatar Ευπατριδης

   Ακριβώς...

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει