ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Πώς είναι να δουλεύεις ταυτόχρονα για 2 εργοδότες, τις ίδιες ώρες, χωρίς να το γνωρίζουν και να βγάζεις 600.000 το χρόνο;