Τα μέτρα του υπουργείου Παιδείας για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής

Καθοριστική η συμβολή του Ολοήμερου Σχολείου


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
13:54
02/04/2015
Τα μέτρα του υπουργείου Παιδείας για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής
loading

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση του ποσοστού των μαθητών που διακόπτουν τη φοίτησή τους στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λόγω μετεγκατάστασης της οικογένειας των μαθητών στο εξωτερικό για εξεύρεση εργασίας, ενώ το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο για οικονομικούς λόγους είναι σχεδόν μηδενικό.

Το υπουργείο Παιδείας έχει υιοθετήσει σειρά μέτρων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της εγκατάλειψης του σχολείου, όπως μεταξύ των άλλων:

Η λειτουργία των Εσπερινών Σχολείων, στα οποία δύνανται να εγγράφονται ενήλικες, χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας, καθώς και ανήλικοι οι οποίοι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση με υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων τους, σύμφωνα με την παρ.7 του αρθ.45, του Ν4186/2013. Η φοίτηση των μαθητών των Εσπερινών Σχολείων μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής με προσαύξηση του αριθμού των αδικαιολόγητων απουσιών τους κατά 30, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που οι μαθητές αντιμετωπίζουν λόγω της εργασίας τους.

Επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης με έγγραφό του στη Βουλή κάνει γνωστό ότι το ΥΠΟΠΑΙΘ παρέχει σε νέους που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση, τη δυνατότητα εγγραφής και φοίτησης στα σχολεία της Δεύτερης Ευκαιρίας βάσει του άρθρου 5 του Ν.2525/1997.

Επίσης έχει δρομολογηθεί η διαμόρφωση ενός συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης του φαινομένου της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ) και της μαθητικής διαρροής (ΜΔ) ανά δήμο, νομό και διοικητική περιφέρεια, στοιχεία του οποίου θα είναι διαθέσιμα με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέσω του Παρατηρητηρίου για τα θέματα καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισής της μαθητικής διαρροής, που συστάθηκε με το Ν4186/2013, θα προβεί στην ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων, στην έγκαιρη διάγνωση προδιάθεσης των δεικτών, που σχετίζονται με το φαινόμενο και στην εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων για την αντιμετώπισή του. Στο πλαίσιο αυτό με την υπ’ αρ. 7/3-2-2015 πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, συγκροτήθηκε οκταμελής ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη του φαινομένου της μαθητικής διαρροής και την κατάθεση σχετικής εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ, με προτάσεις, που θα αφορούν παρεμβάσεις και υιοθέτηση πολιτικών για τη μείωση και για την εξάλειψη της μαθητικής διαρροής σε α) γενικό επίπεδο, β) περιφερειακό επίπεδο, γ) τοπικό επίπεδο.

Επιπλέον γίνεται γνωστό ότι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων υλοποιεί μια σειρά πράξεων για τη μείωση της σχολικής διαρροής:

-Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΑΠ1 του ΕΠ «Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση», η οποία έχει ως κυρίως στόχο την ενίσχυση των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη πράξη με την ενίσχυση του θεσμού του ολοήμερου δημοτικού σχολείου καθώς και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών έχει ως στόχο να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της μαθητικής διαρροής.

-Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Επαγγελματικά Λύκεια στον ΑΠ1.

Σκοπός των καινοτόμων δράσεων είναι η ενίσχυση μιας παρέμβασης με κομβική σημασία στη συνολική εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής. Η ενίσχυση του Θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου αποτελεί μια καθοριστική παρέμβαση στην πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και στον περιορισμό του αριθμού των ατόμων που ζουν σε ένδεια, δεδομένου ότι μεταξύ των άλλων μέσω του ολοήμερου σχολείου ικανοποιείται η αναγκαιότητα υποστήριξης των οικογενειών και δη των εργαζόμενων μητέρων στην προσπάθεια μιας ισόρροπης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Επίσης αναφορά γίνεται από τον κ. Κουράκη και στην Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού στον ΑΠ1,2,3.

Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ κ.Νικολόπουλο για την αύξηση της μαθητικής διαρροής στα σχολεία της Αχαΐας αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας έχει συσταθεί Επιτροπή Συντονισμού Δράσεων Πρόληψης Σχολικής Βίας με αρμοδιότητας του συντονισμού όλων των δράσεων που υλοποιούνται για το σκοπό αυτό. Στον Νομό Αχαΐας, συγκεκριμένα έχει ορισθεί και λειτουργεί από τις αρχές Μαΐου του 2014 Ομάδα Δράσεων Πρόληψης με δώδεκα μέλη, οι οποίοι έχουν υπό την εποπτεία τους όλα τα σχολεία του Νομού. Μέχρι σήμερα 114 Σχολικές Μονάδες Αθμιας και Βθμιας του Νομού έχουν δηλώσει συμμετοχή στις δράσεις επιμόρφωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιούνται μέσω των παραπάνω Πράξεων.

Οι εκπαιδευτικοί από αυτές τις Σχολικές Μονάδες ( 2 εκπαιδευτικοί από κάθε Σχολική Μονάδα) θα συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα εξ’ αποστάσεων επιμόρφωσης διάρκειας 50 ωρών, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα.

Όσον αφορά την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας από τα στοιχεία που υπάρχουν προκύπτει ότι το ποσοστό της σχολικής διαρροής είναι χαμηλό και κινείται κάτω από 1%.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ

ΔΙΕΚΟΨΑΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΘΜΙΑ

48.063

194

0,4%

ΒΘΜΙΑ

39.766

436

1,1%

ΣΥΝΟΛΟ

87.829

630

0,72%

Καλόγηρος Βασίλειος

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει