ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι αποκλεισμοί ενάντια στην αιολική ενέργεια που προτείνονται είναι υπερβολικοί και θίγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη
Γιατί βλέπουμε άγρια ζώα στο αστικό περιβάλλον της Αττικής; – Υπάρχει διατάραξη της ισορροπίας