ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι Ανανεώσιμες Πηγές μπορούν να οδηγήσουν στην κάλυψη των τοπικών ενεργειακών αναγκών μιας περιοχής