ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ως ζήτημα «δημοσίου συμφέροντος» αντιμετωπίζει η νέα γερμανική κυβέρνηση τη στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας