Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΙΕΚ

Πίνακας ειδικοτήτων που χορηγούν άδεια άσκησης επαγγέλματος


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
11:00
05/09/2013
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΙΕΚ
17
loading

Στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ προσφέρουν πληθώρα ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα προσφέρονται 216 ειδικότητες που καλύπτουν επαγγελματικούς τομείς όπως η υγεία, η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, τα οικονομικά κ.α. Προτού προχωρήσει ο υποψήφιος στην επιλογή της εκάστοτε ειδικότητας που τον ενδιαφέρει είναι αναγκαίο να εξετάσει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όπως και τη ζήτηση που έχει η εν λόγω ειδικότητα στην αγορά εργασίας.

Υπάρχουν ακόμα πολλές ειδικότητες όπου τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι σε εκκρεμότητα ενώ υπάρχουν ειδικότητες που δεν παρέχουν επαγγελματική άδεια. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή μιας ειδικότητας καθώς αποκλείει από την εξάσκηση του επαγγέλματος άτομα που δεν τη διαθέτουν. Ακολούθως παρουσιάζουμε τις ειδικότητες που χορηγούν άδεια.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η άδεια δεν αποτελεί πανάκεια για την εύρεση εργασίας καθώς υπάρχουν και ειδικότητες που μπορεί να μη χορηγούν άδεια, όπως αυτές της πληροφορικής που όμως μπορεί να έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος και επιχειρηματικότητα

Η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος δεν συνεπάγεται και δικαίωμα για την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα όσες νέες και νέοι ακολουθήσουν τον τομέα της αισθητικής ή της διαιτολογίας δεν έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν το δικό τους κέντρο αισθητικής ή κέντρο διαιτολογίας. Το δικαίωμα αυτό το έχουν μόνο οι απόφοιτοι των ΤΕΙ και ΑΕΙ. Όσοι επιλέξουν τα ΙΕΚ μπορούν να εργαστούν ως βοηθοί.

Το ίδιο συμβαίνει και με την ειδικότητα της προσχολικής αγωγής. Οι απόφοιτοι είναι βοηθοί και άρα δεν έχουν το δικαίωμα ίδρυσης παιδικού σταθμού. Αντίθετα υπάρχουν ειδικότητες, όπως αυτή του μηχανογραφημένου λογιστηρίου, που δίνουν το δικαίωμα σε όσους την επιλέξουν να εργαστούν ως λογιστές Δ τάξεως και υπό προϋποθέσεις να εξελιχθούν σε λογιστές Γ τάξης όπως είναι οι απόφοιτοι των ΑΕΙ και των τμημάτων λογιστικής των ΤΕΙ (απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ λογιστικής φθάνουν μέχρι Α τάξη). Φυσικά οι απόφοιτοι των ΙΕΚ μπορούν να ανοίξουν το δικό τους λογιστικό γραφείο.

Επίσης όσοι επιλέξουν την ειδικότητα εκπαιδευτών οδηγών έχουν δικαίωμα να εργαστούν ως «δάσκαλοι» σε σχολές οδήγησης. Φυσικά, όπως και κάθε φυσικό πρόσωπο, μπορούν παράλληλα με την άδεια του εκπαιδευτή να ξεκινήσουν και τη δικιά τους σχολή οδηγών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι.Ε.Κ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι.Ε.Κ. ΩΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ: Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α’/05-03-2001) ΚΑΙ Π.Δ.347/2003, ΦΕΚ115/Α’/31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’)

Β) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ο.Ε.Ε.Κ. ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ 150 ΜΟΝΑΔΕΣ Αρθρο 8 Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’/20-9-02)

Γ) Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία

Ν. 2515/97

(ΦΕΚ 154/Α’/25-7-97)

 

Π.Δ. 340/98

(ΦΕΚ 228/Α’/6-10-98)

 

1.     Λογιστή Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (δίπλωμα, 8ετής πρ/σία ως βοηθός λογιστή)

2.     Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως (άδεια Δ’ τάξεως, 5ετής πρ/σία, εξετάσεις)

Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

Ν. 2515/97

(ΦΕΚ 154/Α’/25-7-97)

 

Π.Δ. 340/98

(ΦΕΚ 228/Α’/6-10-98)

 

1.     Λογιστή Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (δίπλωμα, 8ετής πρ/σία ως βοηθός λογιστή)

2.     Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως (άδεια Δ’ τάξεως, 5ετής πρ/σία, εξετάσεις)

Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου

Ν. 2515/97

(ΦΕΚ 154/Α’/25-7-97)

 

Π.Δ. 340/98

(ΦΕΚ 228/Α’/6-10-98)

 

1.     Λογιστή Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (δίπλωμα, 8ετής πρ/σία ως βοηθός λογιστή)

2.     Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως (άδεια Δ’ τάξεως, 5ετής πρ/σία, εξετάσεις)

Ειδικός χρηματιστηριακών εργασιών

(**Ειδικός χρηματιστηριακών συναλλαγών)

 

Απόφ. Δ.Σ. Κεφαλαιαγοράς

4/213/28-03-01

 

Π.Δ. 234/2004 ΦΕΚ 218/Α’/12-11-2004

Υπεύθυνος Λήψης & Διαβίβασης Εντολών

 

 

Αντικρυστής, Βοηθός Αναλυτή Μετοχών κ.λπ.

Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες και φορείς, κ.λπ.

Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία

Ν. 2515/97

(ΦΕΚ 154/Α’/25-7-97)

 

Π.Δ. 340/98

(ΦΕΚ 228/Α’/6-10-98)

 

1.     Λογιστή Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (δίπλωμα, 8ετής πρ/σία ως βοηθός λογιστή)

2.     Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως (άδεια Δ’ τάξεως, 5ετής πρ/σία, εξετάσεις)

Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών

 

Απόφ. Δ.Σ. Κεφαλαιαγοράς

4/213/28-03-01

 

Π.Δ. 234/2004 ΦΕΚ 218/Α’/12-11-2004

Υπεύθυνος Λήψης & Διαβίβασης Εντολών

 

 

Αντικρυστής, Βοηθός Αναλυτή Μετοχών κ.λπ.

Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες και φορείς, κ.λπ.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών

Π.Δ. 404/1996

(ΦΕΚ 271/Α΄/11-12-96)

 

Π.Δ. 208/2002

(ΦΕΚ 194/Α’/23-08-2002)

 

Π.Δ. 337/2003

(ΦΕΚ 291/Α’/18-12-2003)

Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

(δίπλωμα, άδεια οδήγησης όλων των κατηγοριών, λευκό ποινικό μητρώο, προϋποθέσεις υγείας, εξετάσεις)

ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης

Π.Δ. 229/1995 (ΦΕΚ 130/Α/1995)

Ναυτιλιακό Πρακτορείο (2ετής προϋπηρεσία)

Επιμελητής - Ξεναγός εθνικών δρυμών και χώρων αναψυχής

Π.Δ. 267/2003

(ΦΕΚ 240/Α’/16-10-03)

1)    Ιδιωτικός/δημόσιος τομέας (εθνικοί δρυμοί, προστατευόμενες περιοχές, χώροι υπαίθριας αναψυχής) υπό καθοδήγηση του διαχειριστή των φυσικών αυτών συστημάτων.

2)    Συνοδός-Ξεναγός επισκεπτών.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Ειδικός δασικής προστασίας

Π.Δ. 344/2001

(ΦΕΚ 232/Α’/11-10-2001)

1. Στο δημόσιο τομέα :

Ø  Δασικό προσωπικό Δ.Ε.

Ø  Δασοφύλακας

 

2. Στον ιδιωτικό τομέα :

Ø  Φύλακας θήρας

Ø  Προσωπικό Δασικών Εργασιών

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ –

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών

Εγγρ. 77260/Β/6071/ 24-11-99 Υπ. Μετ. – Επικ.

 

Β.Δ. 510/1971

(ΦΕΚ 152/Α΄/71)

 

Π.Δ. 258/2003

(ΦΕΚ 235/Α’/10-10-03)

 

Έγγ Υπ. Μετ. & Επικοινωνιών/ Δ/νση Πιστοποίησης Αρ. Πρωτ. 1450/9/26-1-2005

Ραδιοτεχνίτη (Δίπλωμα)

Τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων (**Ηλεκτρονικός οπτικοηλεκτρο-ακουστικών συστημάτων**)

Εγγραφο 80028/Β/7783/26-1-99 του Υπ. Μεταφ – Επικοιν.

 

Β.Δ. 510/1971

(ΦΕΚ 152/Α΄/71)

 

Π.Δ. 258/2003

(ΦΕΚ 235/Α’/10-10-03)

Ραδιοτεχνίτη (Δίπλωμα)

Τεχνικός συναρμολόγησης ηλεκτρονικών μικροσυσκευών

Εγγρ. 77260/Β/6071/ 24-11-99 Υπ. Μετ. – Επικ.

 

Β.Δ. 510/1971

(ΦΕΚ 152/Α΄/71)

 

Π.Δ. 258/2003

(ΦΕΚ 235/Α’/10-10-03)

 

Έγγ Υπ. Μετ. & Επικοινωνιών/ Δ/νση Πιστοποίησης Αρ. Πρωτ. 1450/9/26-1-2005

Ραδιοτεχνίτη (Δίπλωμα)

Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας

(**Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων**)

Εγγρ. 77260/Β/6071/ 24-11-99 Υπ. Μετ. – Επικ.

 

Β.Δ. 510/1971

(ΦΕΚ 152/Α΄/71)

 

Π.Δ. 258/2003

(ΦΕΚ 235/Α’/10-10-03)

Ραδιοτεχνίτη (Δίπλωμα)

ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Τεχνικός αερίων καυσίμων

 

 

Π.Δ. 362/2001

(ΦΕΚ 245/Α’/22-10-01)

1)    Τεχνίτη αερίων καυσίμων

2)    Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων

(Αδεια Τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4 χρόνια προϋπηρεσία)

Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού

(**Τεχνικός εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού, Τεχνικός βιομηχανικών και οικιακών εγκαταστάσεων ψύξης**)

Π.Δ. 289/00

(ΦΕΚ 235/Α΄/31-10-2000)

 

Π.Δ. 87/96

(ΦΕΚ 72/Α’/25-4-1996)

 

1)    Αδεια τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων (δίπλωμα)

2)    Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας (δίπλωμα, άδεια τεχνίτη, περίπου 500 ημ/θια, εξετάσεις)

3)    Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (δίπλωμα, άδεια τεχνικού 1ης ειδικότητας, περίπου 660 ημ/θια – 110 σε εγκαταστάσεις της 2ης ειδ/τας, εξετάσεις)

4)    Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών (δίπλωμα, άδεια τεχνικού 2ης ειδ/τας, περίπου 500 ημ/θια σε εγκαταστάσεις της 1ης ή 2ης ειδ/τας ή εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών ψύξης, εξετάσεις) (προϋπηρεσία μειωμένη 30% σε σχέση με τους πτυχιούχους ΤΕΛ)

Τεχνικός εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου C.N.C. (**Τεχνικός μηχανών αριθμητικού ελέγχου C.N.C.**)

 Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.

 

Τεχνικός αυτοκινήτων – οχημάτων

Κ.Υ.Α Ε/ 6742/1999 των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Μεταφ - Επικοινωνιών (ΦΕΚ 416/Β΄/19-4-99)

 

Ν. 1575/1985

(ΦΕΚ 207/Α’/11-12-85)

 

Αρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις

 

1)    Μηχανοτεχνίτη (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

2)    Τεχνίτη συστήματος πέδησης (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

3)    Τεχνίτη αναρτήσεων

4)     (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

5)    Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητή- ρων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

6)    Τεχνίτη εξαερωτήρων-αναμικτήρων (καρμπυρατέρ) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

7)    Ηλεκτροτεχνίτη (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)

8)    Τεχνίτη οργάνων (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)

9)    Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

10)  Τεχνίτη ψυγείων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

11)  Τεχνίτη τροχών (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

12)  Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

13)  Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

14)  Τεχνίτη βαφής (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

15)  Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος πρ/σία)

Τεχνικός φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων οχημάτων

Κ.Υ.Α. 6742/1999 των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Μεταφ. - Επικοινωνιών (ΦΕΚ 416/Β΄/19-4-99)

 

Ν. 1575/1985

(ΦΕΚ 207/Α’/11-12-85)

 

Αρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις

 

1)    Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

2)    Τεχνίτη ψυγείων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

3)    Τεχνίτη τροχών (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

4)    Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

5)    Τεχνίτη βαφής (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

(**Βοηθός Τεχνίτης Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων – [Θέρμανση]) (μεταγυμνασιακό)

Π.Δ. 55/2000

(ΦΕΚ 44/Α΄/01-3-2000)

 

1)    Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού(δίπλωμα, 500 ημ/θια + εξετάσεις)

2)    Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια βοηθού, 1125 ημ/θια – 875 στην ειδικότητα, )

3)    Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Α’ τάξης, 1875 ημ/θια-1625 στην ειδικότητα, εξετάσεις)

4)    Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Β’ τάξης, 2625 ημ/θια, 2375 στην ειδικότητα, εξετάσεις)

Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Ύδρευσης -  Αποχέτευσης

(**Βοηθός Τεχνίτης Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων [Υδρευση –Αποχέτευση] (μεταγυμνασιακό)

Π.Δ. 55/2000

(ΦΕΚ 44/Α΄/01-3-2000)

 

1)    Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού(δίπλωμα, 500 ημ/θια + εξετάσεις)

2)    Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια βοηθού, 1125 ημ/θια – 875 στην ειδικότητα, )

3)    Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Α’ τάξης, 1875 ημ/θια-1625 στην ειδικότητα, εξετάσεις)

4)    Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Β’ τάξης, 2625 ημ/θια, 2375 στην ειδικότητα, εξετάσεις)

Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Π.Δ. 55/2000

(ΦΕΚ 44/Α΄/01-3-2000)

 

1)    Αδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού (δίπλωμα)

2)    Αδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια βοηθού, 750 ημ/θια – 500 στην ειδικότητα, εξετάσεις ή δίπλωμα, 375 ημ/θια - 125 στην ειδικότητα, εξετάσεις)

3)    Αδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Α’ τάξης, 750 ημ/θια, εξετάσεις ή δίπλωμα, 1.125 ημ/θια – 875 στην ειδικότητα, εξετάσεις)

4)    Αδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Β’ τάξης, 750 ημ/θια ή δίπλωμα, 1.875 ημ/θια – 1.625 στην ειδικότητα)

Τεχνικός μηχανημάτων έργων

Π.Δ. 148/2006

(ΦΕΚ 158/Α/27-07-2006)

Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄ τάξεως, με ανάλογη προϋπηρεσία, μειωμένη κατά 70% σε σχέση με τους πτυχιούχους ΤΕΛ.

ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Τεχνικός αυτοματισμών

(**Τεχνικός συστημάτων αυτομάτου ελέγχου**)

Π.Δ. 191/2001

(ΦΕΚ 156/Α΄/12-7-01)

Αδειες Ηλεκτροτεχνίτη Α’, Γ’, Δ’ και ΣΤ’ ειδικότητας με 70% του χρόνου πρ/σίας των αποφοίτων ΤΕΛ.

Τεχνικός ανελκυστήρων (**Τεχνικός ηλεκτρολόγος ηλεκτρικού μέρους ανυψωτικών μηχανημάτων**)

Π.Δ. 113/2001

(ΦΕΚ 105/Α΄/25-5-01)

1)    Αδεια Ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ ειδ/τας

2)    Αδεια εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εγκαταστ. Δ΄ ειδ/τας (2ετής πρ/σία, εξετάσεις : άρθρο 2 του Β.Δ. 1938)

3)    Πτυχίο επίβλεψης συντήρησης εγκαταστάσεων Δ’ ειδ/τας (2ετής πρ/σία, εξετάσεις)

Τεχνικός περιελίξεων ηλεκτρικών μηχανών

Π.Δ. 148/2006

(ΦΕΚ 158/Α/27-07-2006)

1)    Άδεια τεχνίτη ηλεκτρολόγου γ’ ειδικότητας (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων)

2)    Άδεια εκτελέσεως εγκαταστάσεων γ’ ειδικότητας (με προϋπηρεσία μειωμένη κατά 30% σε σχέση με τους αποφοίτους Τ.Ε.Λ.).

Τεχνικός ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων οχημάτων

Κ.Υ.Α Ε/6742/1999 των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Μεταφ - Επικοινωνιών (ΦΕΚ 416/Β΄/19-4-99)

 

Ν. 1575/1985

(ΦΕΚ 207/Α’/11-12-85)

 

Αρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις

 

1)    Μηχανοτεχνίτη (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)

2)    Τεχνίτη συστήματος πέδησης (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)

3)    Τεχνίτη αναρτήσεων (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)

4)    Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)

5)    Τεχνίτη εξαερωτήρων -αναμικτήρων (καρμπυρατέρ) (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)

6)    Ηλεκτροτεχνίτη (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

7)    Τεχνίτη οργάνων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

8)    Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

9)    Τεχνίτη ψυγείων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

10)  Τεχνίτη τροχών (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

11)  Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

12)  Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)

13)  Τεχνίτη βαφής (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)

14)  Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος πρ/σία)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Σχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/Υ

Π.Δ. 301/2003

(ΦΕΚ 257/Α’/05-11-03)

– Εξαρτημένη εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

– Ανεξάρτητος επαγγελματίας (εργασία ύστερα από παραγγελία μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ).

Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών

Π.Δ. 209/2003

(ΦΕΚ 168/Α’/02-7-2003)

– Εξαρτημένη εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

– Ανεξάρτητος επαγγελματίας (εργασία ύστερα από παραγγελία μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ).

 

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Τεχνικός Ελέγχου Υλικών

 

 

Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων

Π.Δ. 72/2006

(ΦΕΚ 73/Α/06-04-2006)

Βοηθός φαρμακείου (1 έτος πρακτική άσκηση σε φαρμακείο, ή 6 μήνες αν έχει κάνει 6μηνη πρακτική, εξετάσεις)

ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Τεχνικός Εργαστηρίου Φωτογραφίας (**Φωτογραφίας εργαστηρίου ΙΕΚ**)

Υπ. Αποφ.
Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005)

1. Άδεια Βοηθού Τεχνικού Εργαστηρίου

2. Άδεια Τεχνικού Εμφανιστή-Εκτυπωτή (Άδεια Βοηθού+300 ημερομ.)

3. Άδεια Τεχνικού Χρωματικού Ελέγχου Ταινίας (Εταλονέρ): (Άδεια Βοηθού Τεχν.Εργ.+300 ημερομ.)

4. Άδεια Τεχνικού Προϊσταμένου Εργαστηρίου (600 ημερομ. ως Εμφαν.Εκτυπ. ή Εταλονέρ)

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Τεχνικός Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού

Π.Δ. 73/2002

(ΦΕΚ 55/Α’/21-03-02)

 

Άδεια Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης

 

Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής

(**Τεχνικός επέμβασης, συντήρησης αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς ΙΕΚ**)

Π.Δ. 73/2002

(ΦΕΚ 55/Α’/21-03-02)

 

Άδεια Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης

 

Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης

(**Συντήρησης αποκατάστασης έργων τέχνης ΙΕΚ, Διατήρησης και αποκατάστασης έργων τέχνης ΙΕΚ**)

Π.Δ. 73/2002

(ΦΕΚ 55/Α’/21-03-02)

 

Άδεια Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης

 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Ξυλουργών (Μεταγυμνασιακό)

Υπ. Αποφ.
Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005)

Άδεια τεχνίτη ξυλουργού

(κινηματογράφου/τηλεόρασης): με εξετάσεις

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (**Βοηθός τραυματολογίας ορθοπεδικής**)

Π.Δ. 210/2001

(ΦΕΚ 165/Α΄/24-7-01)

 

Π.Δ. 268/2003

(ΦΕΚ 240/Α’/16-10-03)

 

Υπουργική Απόφαση,

(ΦΕΚ 1082/Β’/14-8-01)

 

(Για Νοσηλευτική Χειρουργείου

ΦΕΚ 235/Α’/12-10-01)

Αδεια Βοηθού Νοσηλευτή (Δίπλωμα, 3μηνη πρακτική άσκηση)

Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων

(**Ειδικής νοσηλευτικής ΙΕΚ**)

Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

(**Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ΙΕΚ)

Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις

(**Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ΙΕΚ)

Βοηθός Οδοντιάτρου

Π.Δ. 7/2000

(ΦΕΚ 8/Α΄/19-1-2000)

Βοηθός οδοντιατρείου

(1 έτος πρακτική άσκηση, εξετάσεις)

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Π.Δ. 62/2007
(ΦΕΚ 70/Α΄/22-03-2007

Επαγγελματική άδεια «Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου»

ΟΜΑΔΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής (**Αισθητικής ΙΕΚ)

Υπ. Απόφαση Α5/2005

(ΦΕΚ 749/Β’/19-5-1999)

 

Το σχέδιο Π.Δ. επαναπροωθείται στην Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.

«Τα εργαστήρια αισθητικής δύνανται να απασχολούν βοηθητικό προσωπικό, το οποίο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον αντίστοιχο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης».

Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής

Υπ. Απόφ. :οικ/3215 (ΦΕΚ 655/Β’/30-6-98) και Ερμην. Εγκύκλιος : Α5/οικ5797/21-10-98

 

Το σχέδιο Π.Δ. προωθείται στην ΕΕΚΕΔ

«Το υπόλοιπο προσωπικό που θα απασχολείται στις επιμέρους δραστηριότητες, πέραν των υπευθύνων, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον αντίστοιχο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης»

Βοηθός κομμωτή (μεταγυμνασιακό)

 

 

Κομμωτής-Τεχνικός περιποίησης κόμης

Π.Δ. 133/2005

ΦΕΚ 193/Α΄/02-09-2005

1) Άδεια κουρέα (δίπλωμα)

2) Άδεια κομμωτή (δίπλωμα + 6μηνη πρ/σία)

3) Άδεια κουρέα Α΄ (δίπλωμα +1 έτος πρ/σία κουρέα/κομμωτή + εξετάσεις)

4) Άδεια κομμωτή Α’ (δίπλωμα1 έτος πρ/σία κουρέα/κομμωτή + εξετάσεις)

Υπ. Αποφ.
Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005)

Άδεια κομμωτή (για τηλεόραση ή κινηματογράφο)

Τεχνίτης Περιποίησης Νυχιών (μεταγυμνασιακό)

 

 

Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών

Π.Δ. 133/2005

ΦΕΚ 193/Α΄/02-09-2005

Άδεια τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών(manicure-pedicure) (6μηνη πρ/σία)

Αισθητικός σύμβουλος εμφάνισης (stylist)

 

 

Αισθητικός αρωματοθεραπείας

 

 

Επαγγελματικό Μακιγιάζ

Υπ. Αποφ.
Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005)

1. Άδεια Βοηθού Μακιγιέρ (με εξετάσεις)

2. Άδεια Μακιγιέρ (4 ταιν.μεγαλ.μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Μακιγιέρ)

ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση (μεταλυκειακό, 2 εξάμηνα)

Ν. 3432 (ΦΕΚ 14/Α/03-02-2006)

1.     Κληρικοί που κατατάσσονται στη β’ μισθολογ. κατηγορία Εφημερίων

2.     λαϊκοί με πλήρη δικαιώματα διπλωματούχων ΙΕΚ

Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης

(**Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ΙΕΚ)

Υπ. Απ.: Π2β/οικ.2808/97

(ΦΕΚ 645/Β’/31-7-97)

 

Υπ. Απ.: Γ2β/οικ.1570 (ΦΕΚ 749/Β’/19-5-1999)

 

Το σχέδιο Π.Δ. βρίσκεται για υπογραφή στο Υπουργείο Υγείας

Διορισμός στο Δημόσιο, στην κατηγορία ΔΕ ως Βοηθός Νηπιαγωγού-Βρεφοκόμου

 

Σε φορείς ιδιωτικού δικαίου:

1)    Νηπιαγωγός- Βρεφοκόμος σε περίπτωση έλλειψης Νηπιαγωγού ΑΕΙ - Βρεφοκόμου ΤΕΙ

2)    Βοηθός Νηπιαγωγού-Βρεφοκόμου

Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές ανάγκες

(**Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές ανάγκες ΙΕΚ)

Ν. 2817/2000

(ΦΕΚ 78/Α’/14-3-2000)

 

Υπ. Απ. : Π2β/οικ.2808 (ΦΕΚ 645/Β’/31-7-97)

 

Τροπ. αρ. : Γ2β/οικ.1570 (ΦΕΚ 749/Β’/19-5-1999)

 

Το σχέδιο Π.Δ. βρίσκεται για υπογραφή στο

Υπουργείο Υγείας

Βοηθητικό προσωπικό στο δημόσιο τομέα (Κλάδος ΔΕ 1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού του προσωπικού Ειδικής Αγωγής)

 

Σε φορείς ιδιωτικού δικαίου :

1)    Νηπιαγωγός - Βρεφοκόμος σε περίπτωση έλλειψης Νηπιαγωγού ΑΕΙ - Βρεφοκόμου ΤΕΙ

2)    Βοηθός Νηπιαγωγού-Βρεφοκόμου

ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Μοντέρ) (**Οπτικοακουστικών μέσων μίξης εικόνας ΙΕΚ, Οπτικοακουστικών μέσων ηλεκτρονικού μοντάζ ΙΕΚ)

Υπ. Αποφ.
Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005)

1. Άδεια Βοηθού Μοντέρ (με εξετάσεις)

2. Άδεια Μοντέρ Αρνητικού (με την άδεια του Βοηθού Μοντέρ)

3. Άδεια Μοντέρ (4 κινημ.ταιν. μεγ. μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως βοηθοί μοντέρ ή άδεια βοηθού μοντέρ+4 κινημ.ταιν. μεγ.μήκους ή άδεια βοηθού μοντέρ +800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως βοηθοί μοντέρ)

Εικονολήπτης (**Οπτικοακουστικών μέσων-τηλ.μηχ. λήψης ΙΕΚ, Οπτικοακουστικών μέσων εικονοληψίας ΙΕΚ**)

1. Άδεια Βοηθού Εικονολήπτη (Βοηθού Χειριστή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης)

2. Άδεια Βοηθού Χειριστή Κινηματ.Μηχανής Λήψης (Βοηθός Cameraman):με εξετάσεις

3. Άδεια Τεχνικού Ειδικών Οπτικών Εφφέ με χρήση Η/Υ (με εξετάσεις)

4. Άδεια Εικονολήπτη (χειριστή τηλεοπτ.μηχαν. λήψης):600 ημερομ. ως βοηθοί Εικονολήπτες ή στους κατόχους άδειας Cameraman ή στους κατόχους άδειας Βοηθού Χειριστή Τηλ.Μηχαν. Λήψης+600 ημερομ.)

5. Άδεια Χειριστή Κινημ.Μηχ.Λήψης (Cameraman):4 κιν.ταιν. ως Βοηθοί Cameraman ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Εικονολήπτες ή Άδεια Βοηθού Εικονολήπτη+4 κιν.ταιν. ή 800 ημερομ. σε τηλ. παραγ. ως Βοηθοί Εικονολήπτη)

Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής (Παραγωγός) (**Οπτικοακουστικών μέσων-οργανωτικού συντονισμού συνεργείων ΙΕΚ**)

1. Άδεια Φροντιστή (με εξετάσεις)

2. Αδεια Βοηθού Διευθυντή Παραγωγής (με εξετάσεις+ 3 κιν.ταινίες μεγ.μήκους ή 600 ημερομ. ως Φροντιστής))

3. Αδεια Διευθυντή Παραγωγής(με εξετάσεις+8 κιν.ταινίες μεγ.μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Δ/ντή Παραγωγής ή με εξετάσεις, στους κατόχους άδειας Βοηθού Δ/ντη Παραγ. που έχουν πραγματοπ. 8 κιν.ταινίες μεγ.μήκ. ή 1600 ημερομ. σε τηλ. παραγ. ως Βοηθοί Δ/ντή Παραγ.)

Ηχολήπτης
(**Οπτικοακουστικών μέσων ηχοληψίας ΙΕΚ**)

1. Άδεια Βοηθού Ηχολήπτη (Μπούμαν):με εξετάσεις

2. Άδεια Τεχνικού Μίξης Ήχου:με εξετάσεις

3. Άδεια Τεχνικού Ειδικών Ηχητικών Εφφέ με χρήση Η/Υ: με εξετάσεις

4. Άδεια Ηχολήπτη: 4 κινημ.ταιν. μεγ.μήκ. ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Ηχολ. ή άδεια Βοηθού Ηχολ.+4 κινημ.ταιν. μεγ.μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Ηχολ.

5. Άδεια Σχεδιαστή Ήχου (4 κιν.ταιν. μεγ.μήκ. ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ.ως Ηχολ.).

6. Άδεια Μηχανικού Ήχου (900 ημερομ.σε στούντιο επεξεργ.ήχου ως Ηχολ. +εξετάσεις)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας
(**Ενδυματολογίας και σχεδίασης μόδας,
**Ειδικός επιχειρήσεων ετοίμου ενδύματος,
** Στέλεχος Επιχειρήσεων Ετοίμου Ενδύματος)

Υπ. Αποφ.
Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005)

1. Άδεια Βοηθού Ενδυματολόγου (με εξετάσεις)

2. Άδεια Ενδυματολόγου (4 κιν.ταιν. μεγ.μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθός Ενδυματολ.)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού

 Π.Δ. 369/2001

(ΦΕΚ 250/Α΄/22-10-01)

Δικαίωμα απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Ειδικός Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος

(**Βοηθός σκηνογράφος-ενδυματολόγος)

Υπ. Αποφ.
Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/B/27-10-2005)

1. Άδεια βοηθού Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου (με εξετάσεις)

2. Άδεια Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου (άδεια Βοηθού+3 κιν.ταιν.μεγ.μήκους ή 600 ημερομ.σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Σκηνογρ.-Ενδυματ.)

Μουσική με Τεχνολογία

Υπ. Αποφ.
Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/B/27-10-2005)

1. Άδεια Βοηθού Ηχολήπτη (Μπούμαν):με εξετάσεις

2. Άδεια Τεχνικού Μίξης Ήχου:με εξετάσεις

3. Άδεια Τεχνικού Ειδικών Ηχητικών Εφφέ με χρήση Η/Υ: με εξετάσεις

4. Άδεια Ηχολήπτη: (4 κινημ.ταιν. μεγ.μήκ. ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Ηχολ. ή άδεια Βοηθού Ηχολ.+4 κινημ.ταιν. μεγ.μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Ηχολ.)

5. Άδεια Σχεδιαστή Ήχου (4 κιν.ταιν. μεγ.μήκ. ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ.ως Ηχολ.).

6. Άδεια Μηχανικού Ήχου (900 ημερομ.σε στούντιο επεξεργ.ήχου ως Ηχολ. +εξετάσεις)

Σκηνοθέτης
(**Σκηνοθέτης τηλεόρασης )

Υπ. Αποφ.
Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/B/27-10-2005)

1. Άδεια Βοηθού Σκηνοθέτη τηλεοπτ.πλατό(floor manager)

2. Άδεια Σκρίπτ (με εξετάσεις)

3. Άδεια χειριστή κονσόλας Μίξης Εικόνας (με εξετάσεις)

4. Άδεια Βοηθού Σκηνοθέτη (2 κιν. ταιν. μεγ.μήκους ή 400 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Σκρίπτ/Βοηθοί Σκηνοθ. Τηλεοπτ. Πλατό)

5. Άδεια Σκηνοθέτη (εξετάσεις+8 κιν.ταιν. μεγ. μηκ. ή 1600 ημερομ. σε τηλ. παραγ. ως Βοηθοί Σκηνοθ.)

 Τελευταία επικαιροποίηση 19/7/2013

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος, Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ
Επιστημονικός υπεύθυνος Employ

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

17
σχόλια
 1. avatar ΓΙΩΤΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΟΥ

  ΜΠΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΙΕΚ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΙΒΙΤΙΤΑΝΕΙΔ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΤΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ?
  ΜΠΟΡΕΙΣ ΜΕΤΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ?

 2. avatar vassoooooo

  Εχει επαγγελματικη αποκατασταση ο βοηθος ιατρικων εργαστηριων;

 3. avatar Ιωάννα Στεπανιδου

  Επας ή ιεκ; εχω μπερδευτεί....

 4. avatar ποδολογια

  μετα το ιεκ ποδολογιας ποια ειναι τα δικαιωματα μου ως επαγγελατιας??

 5. avatar Άγνωστος 2χ

  Τελικά μπορεί κάποιος να πει τα πράγματα όπως είναι; Όσοι δεν περνάνε στις πανελλήνιες, είναι καταδικασμένοι δηλαδή;
  Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουμε;
  Τι προτείνετε εσείς; Αν κάποιος δεν περάσει στις πανελλήνιες, τι μπορεί να κάνει;

 6. avatar Άννα Σημ.

  το επίπεδο πτυχιου από ΙΕΚ με πιστοποίηση είναι 5
  Από ΤΕΙ κ ΑΕΙ είναι 6
  Τα ΔΕ πτυχία έχουν επίπεδο 3
  Δυστυχώς σε αυτή την χώρα δν υπάρχει μέλλον..
  Καταρχάς για πιο λόγο δν έχουμε ακομα το δικαίωμα οι απόφοιτοι ΙΕΚ σε συνέχεια των σπουδών μας με κατατακτήριες εξετάσεις..
  Με πιο δικαίωμα μας καταδικάζουν να μείνουμε στάσιμοι;Είναι το μόνο εκπαιδευτικο επιπεδο που δν υπάρχει εξέλιξη.
  Και όχι δικαιώματα δν έχουμε στον χώρο εργασίας
  Βέβαια αυτό έχει να κάνει κ με ποιους συνεργάζεσε Γιατί δυστυχώς ακόμα κ στο ΦΕΚ δν είναι ξεκάθαρα τα δικαιώματα μας και άντε βγάλε άκρη..
  Δεν είναι λογικό να έχω τελειώσει προσχολική αγωγή να μπαίνω σε χώρο εργασίας και η υπεύθυνη του παιδικού να σχολιάζει πως έχω ένα παλιό πτυχίο πως δν έχω δικαίωμα να κραταω τα παιδιά και γενικά να δέχομαι μπουλινγκ τον 21ο αιώνα 30 χρόνων.. κ αν δν ανήκω στο παιδαγωγικό προσωπικό του παιδικού δν ανήκω στο στο προσωπικό γενικών καθηκόντων (μάγειρες,καθαριστές) για πιο λόγο βρίσκομαι με σύμβαση εργασίας σε αυτόν τον χώρο;

 7. avatar Man0lo

  Το θέμα είναι ότι τα ΙΕΚ απαιτούν πολύ κόπο,διάβασμα και χρόνο για να καταφέρεις να αποφοιτήσεις δίνοντας σου ένα δίπλωμα χωρίς κανένα αντίκρισμα. Δηλαδή αποκτάς γνώσεις πιστοποιημένες μετά από εξετάσεις, οι οποίες στην αγορά εργασίας δεν σου αναγνωρίζονται.
  Σε όλες τις χώρες του εξωτερικού οι Βοηθοί επαγγελματίες προέρχονται από 4μηνα προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα κάνεις 2 χρόνια σπουδές 4 εξαμήνων με διπλές εξεταστικές το καθένα, δίνεις εξετάσεις πιστοποίησης (θεωρία-εργαστήρια) στο Υπουργείο για να πάρεις το πτυχίο σου και έχεις και 6 μήνες πρακτική.Ουσιαστικά δηλαδή χρειάζεσαι 3 χρόνια σπουδών με τρελό διάβασμα για να γίνεις απλά βοηθός. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι οι κλάδοι έχουν φορείς που πιέζουν τις κυβερνήσεις για τα δικαιώματά τους εκτός από τα ΙΕΚ. Θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία Μ.Ε (μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Δε νοείται να εξισώνονται με το Λύκειο.

 8. avatar ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΝΑΣ

  ΣΥΓΝΩΜΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΛΑΔΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΕΚ Η ΟΧΙ

 9. avatar ΝΑΥΣΙΚΑ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ!ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ!ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.
  ΕΧΩ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓ/ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ.
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΧΑ ΔΩΣΕΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΑΣΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΘΕΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ?

 10. avatar ΙΕΚ ΒΟΛΟΣ

  ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΙΣ ΜΑΓΑΖΙ. ΠΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΥ ΛΕΤΕ?

 11. avatar ΨΕΥΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  Δεν τα λέτε όπως ακριβώς είναι αλλα αφήνετε υποννοούμενα. Τα ΙΕΚ δεν σου δίνουν πουθενά επαγγελματικά δικαιώματα σχολήγς μετά το λύκειο. Οπου έχουν επαγγελματικά δικαιώματα με το λύκειο έχουν και τα ΙΕΚ γιατι πολυ απλά ειναι ηδη κατοχοι λυκείου.΄Στην αναφορά μπορούν να δουλέψουν ως βοηθοί θα προσέθετα οτι ως βοηθοί δουλέυουν και οι απόφοιτοι λυκείου, ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΙΕΚ.
  Το ΙΕΚ σε εξειδικευει αλλα δεν σου δίνει δικαίωμα να δουλεψεις αυτο που έμαθες.
  Ρωτηστε το υπεπθ

  1. avatar μαθε πριν πεις κατι

   μη λετε [...] αν παρεις πιστοποιηση παιρνεις για το ασεπ 150 μορια στο κλαδο που τελειωσες λυκειο.. ΜΗ ΛΕΤΕ [...] βαλτοι των κολεγιων και αχρηστων ΤΕΙ

 12. avatar απόφοιτος ΙΕΚ

  επαγγελματικά δικαιώματα απάτη, τα ίδια έχουν και τα λύκεια , μην πάτε σε ΙΕΚ χάνετε χρόνο χρήμα

 13. avatar ΑΠΑΤΗ ΤΑ ΙΕΚ

  ΤΑ ΙΕΚ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΨΕΥΤΟΔΙΠΛΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΤΕΙ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ-ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΙΕΚ ΤΩΡΑ ΑΠΑΤΗ ΚΟΡΟΙΔΙΑ

  1. avatar Man0lo

   Έχεις απόλυτο δίκιο. ΙΕΚ αξίζει να πας μόνο σε ειδικότητα που δεν υπάρχει αντίστοιχη σε ΑΕΙ/ΤΕΙ...όπως πχ. Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου ΕΚΑΒ

  2. avatar ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΝΑΣ

   ΕΓΩ ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ ΜΕ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΙΕΚ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει