Στην Ιαπωνία σημειώνονται τουλάχιστον 1.500 σεισμοί κάθε χρόνο.