Για να έχει Παρασκευή και 13 ένας μήνας πρέπει να έχει 1η του μήνα Κυριακή!