Εάν κάνετε αναζήτηση την λέξη askew στο Google, το περιεχόμενο του αποτελέσματος θα γείρει ελαφρώς προς τα δεξιά.