Οι επιστήμονες μπορούν να μειώσουν το λίπος στη σοκολάτα κατά 20% περνώντας το από ένα ηλεκτρικό πεδίο.