Όλα τα βακτήρια στο σώμα μας ζυγίζουν συνολικά περίπου 1,5 κιλό.