Μπορεί να πιστεύεις το αντίθετο αλλά η αλήθεια είναι ότι μόνο το 15% της ερήμου Σαχάρας (περίπου) καλύπτεται από άμμο.