Μέσα στο Νοέμβριο οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για μεταθέσεις

Τα κριτήρια και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
18:36
10/11/2013
Μέσα στο Νοέμβριο οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για μεταθέσεις
loading

Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται χιλιάδες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για μετάθεση.

Το πιο πάνω άλλωστε ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 50/96 που ορίζει ότι οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους.

Το προηγούμενο βέβαια έτος λόγω των αλλαγών που επέφερε το υπουργείο οι αιτήσεις κατατέθηκαν τον Ιανουάριο και συγκεκριμένα το διάστημα 21 έως και 31 Ιανουαρίου. Φέτος όμως δεν αναμένονται αλλαγές οπότε οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν μέσα στο Νοέμβριο να καταθέσουν την αίτηση μετάθεσης συνοδευόμενη από μια σειρά δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις διευθύνσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.

Όπως όριζε η περσινή εγκύκλιος για τη διευκόλυνση τόσο των διευθύνσεων όσο και των ιδίων των εκπαιδευτικών η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον εκπαιδευτικό:

- στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή έχει τοποθετηθεί προσωρινά (ώστε να αποστέλλεται υπηρεσιακά στην οργανική του),
- στη διεύθυνση που ανήκει οργανικά ή
- θα αποστέλλεται ταχυδρομικά (με απόδειξη παραλαβής), ώστε στη συνέχεια να καταχωρισθεί στο σύστημα.


Κριτήρια μεταθέσεων

Κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 είναι:

1) η συνολική υπηρεσία
2) η συνυπηρέτηση
3) οι οικογενειακοί λόγοι
4) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
5) η εντοπιότητα
6) η πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 και 13 του Π.Δ. 50/96, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
στ) στην πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Προκειμένου να ενημερωθούν τόσο οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας όσο και οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλυτικά παραθέτουμε τις περσινές εγκυκλίους.

Εγκύκλιος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
Εγκύκλιος εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει