Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, ανακοίνωσε ότι, η Mercedes σε συνεργασία με την εταιρεία Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε., Γενικό Αντιπρόσωπο και Εισαγωγέα των Mercedes στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης σε μοντέλα GLE/GLS (ΚΣ 167).

Η καθορισμένη ανάκληση περιλαμβάνει 146 οχήματα, τύπου GLE/GLS παραγωγής έτους 2018 έως 2022. Στα επηρεαζόμενα οχήματα, ενδέχεται, να έχει λασκάρει το σημείο γείωσης 48V κάτω από το κάθισμα συνοδηγού. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η ηλεκτρική μεταβατική αντίσταση στο σημείο σύνδεσης. Κατά συνέπεια, και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως ο αυξημένος κίνδυνος τυχόν ανόδου θερμοκρασίας σε αυτό το σημείο κατά την διάρκεια λειτουργίας των οχημάτων που εμπίπτουν στην εν λόγω καμπάνια ανάκλησης και, κατ’ επέκταση ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα, δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν προσωπικώς και εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών οχημάτων Mercedes-Benz, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να ελεγχθεί προληπτικά η κοχλιωτή σύνδεση του σημείου γείωσης των εμπλεκομένων οχημάτων και εφόσον χρειαστεί να επιδιορθωθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Star Automotive Ελλάς στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.