Υπερεπόπτης σε ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ γίνεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Κοινή απόφαση Μητσοτάκη και Σταϊκούρα


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
12:18
27/10/2014
Υπερεπόπτης σε ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ γίνεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
loading

Τριμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων θα υποβάλουν ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του υπουργείου Οικονομικών, ενώ μεταφέρεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του ΓΛΚ η αρμοδιότητα εισήγησης στον υπουργό Οικονομικών του διορισμού ή παύσης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ.

Κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα προβλέπει πως κάθε ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ, εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης, οφείλει να τηρεί την εισοδηματική, τιμολογιακή και δανειοληπτική πολιτική της κυβέρνησης, να συμμορφώνεται απαρέγκλιτα προς τις διατάξεις των νόμων και να συμβάλει μέσω των επιχειρησιακών της σχεδίων και ετησίων προϋπολογισμών στην επίτευξη των στόχων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Ειδικότερα, ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν να υποβάλουν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ:

-Τριμηνιαία έκθεση πεπραγμένων η οποία περιλαμβάνει τα απολογιστικά στοιχεία, τα στοιχεία απασχόλησης και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης και τη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών.

-Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή.

-Τριμηνιαία έκθεση που αφορά σε αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισμό ή το επιχειρησιακό σχέδιο και κάθε άλλο μέτρο της διοίκησης που επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα καθώς και στην αξιολόγηση και στα μέτρα αντιμετώπισής τους.

-Στοιχεία με τυχόν επιβαρύνσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του φορέα, λόγω της μη τήρησης των καταστατικών του υποχρεώσεων.

-Αίτηση για υπαγωγή σε ειδικές ρυθμίσεις, εφόσον συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις (χαμηλός κύκλος εργασιών, μικρός αριθμός εργαζομένων, λειτουργικές ιδιαιτερότητες κ.λπ.), για τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου.

Κάθε ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ, εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης, οφείλει να υποβάλει στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων του ΓΛΚ:

-Αίτηση των ΝΠΙΔ για υπαγωγή σε ειδικές ρυθμίσεις.

-Αίτημα για έγκριση λήψης δανείων, από αλλοδαπά ή ημεδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και αναπροσαρμογών στην τιμολογιακή τους πολιτική εντός του πλαισίου της εισοδηματικής, τιμολογιακής και δανειοληπτικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

-Τον ετήσιο απολογισμό, τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή.

-Τον κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας και της νομικής και πραγματικής της κατάστασης, ο οποίος επικαιροποιείται κατ' έτος.

-Κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή κανονισμού λειτουργίας, καθώς και τιμολογίων και κάθε άλλου μέτρου της Διοίκησης που επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα πριν τεθεί σε ισχύ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει