Ο άντρας που εφηύρε τα στρώματα νερού δεν μπορούσε να τα κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επειδή αυτά είχαν ήδη εμφανιστεί σε μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας.