Εγκρίθηκε η υλοποίηση της ΒΆ Φάσης του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» 2013-2014, με ισχύ από το Μάρτιο 2014 έως 30 Ιουνίου 2014. Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί επίσης μέσω δύο υποπρογραμμάτων (εξαήμερων διακοπών και ΓΆ ηλικίας).

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της Β φάσης του προγράμματος θα ανακοινωθεί με ανάλογες εγκυκλίους, προς τους επιχειρηματίες και τους δικαιούχους.

Στο πλαίσιο διαχείρισης του προγράμματος θα εφαρμοστεί μηχανισμός παρακολούθησης και καταγραφής των δεδομένων και διενεργείται η σχετική αξιολόγηση του.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανέρχεται μέχρι το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Διαβάστε τις προϋποθέσεις ένταξης των καταλυμάτων στο πρόγραμμα

TAGS