Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 12:09:47 μ.μ.) το Προεδρικό Διάταγμα με τον τίτλο «Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις σε ακίνητα που βρίσκονται εντός των Ζωνών Ασφαλείας των Φάρων» που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. ΦΕΚ 443/ τεύχος τέταρτο/26 Ιουλίου 2021) και αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε ακίνητα που δεν ανήκουν στο Δημόσιο και βρίσκονται εντός της Ζώνης Ασφαλείας των φάρων.

Στο ΠΔ αναφέρονται μεταξύ άλλων ότι:

  • Για την εκτέλεση των εν λόγω οικοδομικών εργασσιών χορηγείται άδεια του υπουργού Εθνικής Άμυνας, με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου.
  • Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπόψη οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται με την άδεια του υπουργού Εθνικής Άμυνας, με αναπροσαρμογή των συναφών μελετών.