Ελάχιστες είναι οι πιστώσεις που έχουν απομείνει στο υπουργείο Παιδείας μετά και τις 195 προσλήψεις σε Ειδική και Γενική Εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκαν χθες.

Όπως μας ενημερώνει ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ, κ. Κορδής, αυτή τη στιγμή απασχολούνται σε ειδικότητες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 5.189 αναπληρωτές. Αν αθροίσουμε και τις προσλήψεις σε ειδικότητες της πρωτοβάθμιας, ο αριθμός των αναπληρωτών ξεπερνά τις 17.000!

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων φαίνεται να αποδείχτηκε σωτήριο για τη λειτουργία των σχολείων καθώς μέσω αυτού πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον κ. Κορδή οι περισσότερες προσλήψεις.

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις στη δευτεροβάθμια κατανέμονται ως εξής:

Συνολικά 1.395 από τον τακτικό προϋπολογισμό, 1.870 από προγράμματα ΕΣΠΑ (418 σε Μουσικά Σχολεία και 1.452 στην Ειδική Αγωγή και 1.924 από το ΠΔΕ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1.924

ΕΣΠΑ

1.870

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

1.395

Καλόγηρος Βασίλειος
TAGS