Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές

Αιτήσεις στα Λύκεια από τις 10 έως τις 25 Φεβρουαρίου


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10:43
24/01/2015
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές
18
loading

Από τις 10 έως και τις 25 Φεβρουαρίου καλούνται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ΕΠΑΛ (ομάδες Α και Β) καθώς και οι απόφοιτοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Β Ομάδα έτους 2015 να καταθέσουν σχετική αίτηση-δήλωση.

Επίσης το ίδιο διάστημα καλούνται και οι μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν ενδοσχολικό απολυτήριο, χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση.

Όπως σημειώσαμε η προθεσμία υποβολής της αίτησης-δήλωσης αρχίζει την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου και λήγει την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου. Τονίζεται ότι για κανέναν λόγο δεν γίνεται δεκτή αίτηση-δήλωση εκπρόθεσμη ούτε διόρθωση αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας.

Επειδή η προθεσμία είναι αποκλειστική και οι συνέπειες για τους υποψηφίους από την μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης είναι καθοριστικές, αφού μπορεί να έχουν άμεση και καθοριστική επίπτωση στη συμμετοχή τους στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν όλοι υπεύθυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο ώστε να διασφαλίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι όροι ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων.

Προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι το newsbeast.gr ετοίμασε έναν οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις:

1. Πότε πρέπει να υποβληθεί η αίτηση;

Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποβάλλουν Αίτηση - Δήλωση από 10 Φεβρουαρίου μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2014.

2. Που κατατίθεται η σχετική αίτηση;

Η αίτηση κατατίθεται από τον ίδιο το μαθητή ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο.

ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α

Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), ισχύουν τα εξής:

-οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο ΕΠΑΛ που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά.

- οι απόφοιτοι – κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους.

- οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου τους.

3. Ποια είναι η διαδικασία για τους μαθητές

Ο υποψήφιος επιλέγει και συμπληρώνει χειρόγραφα την ανάλογη Αίτηση – Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει στο Λύκειο για ηλεκτρονική καταχώριση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο.

4. Τι θα συμπληρώσω στην αίτηση-δήλωση;

Μαθητής ημερησίου ή εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑΕ για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ

Α) Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά.

Β) Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά (βλ. ΚΕΦ 3ο, παρ 2).

Γ) Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.

Δ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι των εσπερινών ΓΕΛ).

Ε) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

ΣΤ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.

Προσοχή: Η δήλωση για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεσμευτική

Απόφοιτοι Λυκείου ή απόφοιτοι μαθητές ξένου ή μειονοτικού σχολείου συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερήσιων ή εσπερινών ΓΕΛ

- Υποβάλλεται από τους αποφοίτους Λυκείου (Ενιαίου, Γενικού, Πολυκλαδικού, Τεχνικού) ή Β κύκλου ΤΕΕ ή κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερησίου ΓΕΛ για να αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.

- Από τους αποφοίτους Ενιαίου ή Γενικού Εσπερινού Λυκείου ή παλαιού τύπου εσπερινού Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του εσπερινού ΓΕΛ για να αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.

- Από μαθητές ή αποφοίτους ξένου σχολείου στην Ελλάδα που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερησίου ΓΕΛ.

- Από μαθητές ή αποφοίτους μειονοτικού σχολείου που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερησίου ΓΕΛ.

Με την αίτηση δήλωση οι πιο πάνω υποψήφιοι δηλώνουν:

Α) Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά (βλ. ΚΕΦ 3ο, παρ.1).

Β) Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά (βλ. ΚΕΦ 3ο , παρ 2).

Γ)
Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.

Δ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ).

Ε) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

ΣΤ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.

Ζ) Αν θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ΄ ημερήσιου ή Δ΄ εσπερινού ΓΕΛ, καθώς και την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά.

Η δήλωση για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεσμευτική.

Μαθητής ημερησίου ή εσπερινού ΕΠΑΛ Β για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις

Α) Το μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά (βλ.ΚΕΦ.3).

Β) Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά (βλ.ΚΕΦ.3).

Γ) Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.

Δ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ).

Ε) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

ΣΤ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.

Ζ) Ότι θα εξεταστούν στα μαθήματα της Β΄ ομάδας ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑΛ και την ειδικότητα στα 2 μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά.

Η δήλωση για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεσμευτική.

Απόφοιτοι κατόχου απολυτήριου ΕΠΑΛ συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ή εσπερινών ΕΠΑΛ Β

Υποβάλλεται από κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ (Α ή Β Ομάδα) προηγουμένων ετών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερησίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) για εισαγωγή στις σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.

Α) Το μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά (βλ.ΚΕΦ.3).

Β) Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά (βλ.ΚΕΦ.3).

Γ) Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.

Δ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ).

Ε) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

ΣΤ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.

Ζ) Ότι θα εξεταστούν στα μαθήματα της Β΄ ομάδας ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑΛ και την ειδικότητα στα 2 μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά.

Η δήλωση για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεσμευτική.

ΕΠΑΛ Α: Μαθητές τελευταίας τάξης, κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ Α, κάτοχοι πτυχίου Β ΤΕΕ, ΤΕΛ,Ναυτικών Λυκείων. Κάτοχοι απολυτηρίου Ημ.ΕΠΑΛ (ομάδα Β) και εσπερινών ΕΠΑΛ (Α κ Β) που επιλέγουν να είναι υποψήφιο με την ομάδα Α.

Α) τα ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι που προτίθενται να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο σχολές ή τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα.

Β)
αν είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές ή Σχολές Αστυφυλάκων (υποψήφιοι ημερησίων ΕΠΑΛ) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ).

Γ) την ειδικότητα του τομέα με την οποία θα είναι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑΛ επιλέγουν την ειδικότητα στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν και οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ, την ειδικότητα του τομέα αποφοίτησής τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι ο τομέας που δηλώνουν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ομάδα σχολών ή τμημάτων του μηχανογραφικού δελτίου.

5. Είμαι απόφοιτος προηγούμενων ετών και θα πάρω μέρος ξανά στις πανελλήνιες. Εκτός από την αίτηση τι άλλο πρέπει να προσκομίσω;

Α) ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα,

Β) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

6. Είμαστε απόφοιτοι των ετών 2013 και 2014. Θέλουμε να διεκδικήσουμε μια θέση για το 10% χωρίς νέα εξέταση. Πρέπει να καταθέσουμε και εμείς αίτηση στο σχολείο;

Οι απόφοιτοι των ετών 2013 και 2014 που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% δεν χρειάζεται να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο, ακολουθώντας μόνο τις διαδικασίες για το μηχανογραφικό δελτίο (απόκτηση password).

7. Είμαστε απόφοιτοι των ετών 2013, 2014 των ΕΠΑΛ ομάδα Α ( 4 μαθήματα). Μπορούμε να διεκδικήσουμε μια θέση χωρίς να εξεταστούμε πανελλαδικά με το 10% όπως και οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου;

Βεβαίως και μπορείτε να διεκδικήσετε μια θέση χωρίς νέα εξέταση με την κατηγορία του 10%.

Όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑΣ Α΄ έτους 2013, 2014 και επιθυμούν να συμμετέχουν για το 10% των θέσεων εισακτέων διατηρώντας τη βαθμολογία τους, ΔΕΝ υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά ΜΟΝΟ Μηχανογραφικό Δελτίο.

Για τις στρατιωτικές σχολές, Αστυφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση σε αυτές όταν δοθούν στη δημοσιότητα οι σχετικές προκηρύξεις.

8. Είμαστε απόφοιτοι των ετών 2013 και 2014. Αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε μια θέση με το 10% χωρίς νέα εξέταση στα ΤΕΦΑΑ αλλά και στις στρατιωτικές σχολές καθώς δεν καταφέραμε να εισαχθούμε το προηγούμενο έτος. Μπορείτε να μας ενημερώσετε, αν πρέπει να ξαναδώσουμε αθλήματα κλπ;

Υποψήφιοι που εξετάστηκαν το 2013 ή 2014 σε ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στα πανελλαδικά μαθήματα, σε κάποιο ειδικό μάθημα και στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, μπορεί το 2015 να είναι υποψήφιος για το 10% με τη βαθμολογία και τα μόρια που συγκέντρωσε κατά την τελευταία εξέταση, χωρίς να έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση το 2015 να εξεταστεί ξανά σε κάτι από τα προηγούμενα. Άρα δεν υποβάλλεστε ξανά ούτε σε υγειονομική εξέταση ούτε εξετάζεστε στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ.

Αντιθέτως έχετε την υποχρέωση να συμμετάσχετε στις Προκαταρκτικές εξετάσεις, αν επιθυμείτε εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Εμπορικό Ναυτικό.

9. Είμαστε απόφοιτοι των ετών 2013, 2014 αλλά στις προηγούμενες πανελλαδικές δεν εξεταστήκαμε σε ειδικά μαθήματα και σε αθλήματα καθώς δεν επιθυμούσαμε να δηλώσουμε σχετικές σχολές, πχ Αγγλική Φιλολογία, ΤΕΦΑΑ. Φέτος το σκεφτόμαστε μπορούμε να διεκδικήσουμε μια θέση σε αυτές τις σχολές με το 10%;

Δυστυχώς, όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο, υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2013 ή 2014 και δεν εξετάστηκαν σε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, δεν μπορούν το 2015 να είναι υποψήφιοι με το 10% για τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα ή για τα ΤΕΦΑΑ, αφού δεν έχετε τη δυνατότητα να εξεταστείτε μόνο σε ειδικό μάθημα ή μόνο στις πρακτικές δοκιμασίες.

10. Θα πάρω κάποιο αντίγραφο μετά την κατάθεση;

Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο σχετικό πρόγραμμα εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά συμφωνούν απόλυτα με το υπόδειγμα του εντύπου που είχε αρχικά συμπληρώσει και υπογράφει και τα δυο αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται και σφραγίζονται και από το Δ/ντη του Λυκείου. Ένα αντίγραφο από αυτά κρατά ο υποψήφιος μέχρι το τέλος των εξετάσεων και ένα ο Δ/ντης του Λυκείου.

Μετά την υπογραφή του υποψηφίου και του Δ/ντη η Αίτηση-Δήλωση δεν αλλάζει και έχει ήδη οριστικά καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool.

11. Αν δηλώσω ότι θα είμαι υποψήφιος στις στρατιωτικές σχολές ή τις σχολές της Αστυνομίας και το μετανιώσω ή το αντίθετο; Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση;

Όπως αναφέρεται στις οδηγίες που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι δεσμευτική η δήλωση ότι θα είναι κάποιος υποψήφιος για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές Αστυνομίας, τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, τα ΤΕΦΑΑ. Δηλαδή αν κάποιος δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος και τελικά δεν το επιθυμεί δεν έχει κανένα πρόβλημα ούτε επίπτωση.

Επίσης αν τελικά ένας μαθητής δε δηλώσει στην αίτηση ότι θα είναι υποψήφιος για τις στρατιωτικές σχολές, Αστυνομικές, ΤΕΦΑΑ ή Εμπορικό Ναυτικό δε σημαίνει ότι δε μπορεί να διεκδικήσει μια θέση αν αργότερα το μετανιώσει.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος υποψήφιος που, αν και στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος γι αυτές, αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.

Ανάλογα, υποψήφιος που, αν και στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για τα ΤΕΦΑΑ, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος γι αυτά, αρκεί να υποβάλει σχετική αίτηση και δικαιολογητικά στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας.

12. Αν δε δηλώσω ότι θα εξεταστώ σε ειδικό μάθημα μπορώ να πάρω μέρος στην εξέταση του ειδικού μαθήματος;

Αν κάποιος δε δηλώσει στην αίτηση του Φεβρουαρίου ότι θα εξεταστεί σε ειδικό μάθημα, δεν θα μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό. Η δήλωση εξέτασης σε ειδικό μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του υποψηφίου στο ειδικό μάθημα για εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα.

13. Αν δηλώσω ότι θα εξεταστώ στα αγγλικά και δεν πάω στις εξετάσεις του μαθήματος θα χάσω μόρια;

Ο μαθητής που δήλωσε ότι θα εξεταστεί σε ειδικό μάθημα, πχ στα αγγλικά και τελικά δεν εξεταστεί δεν έχει καμία επίπτωση στη βαθμολογία του, όσον αφορά τα υπόλοιπα 6 ή 7 μαθήματα. Απλά δεν θα μπορέσει να δηλώσει τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα .

14. Αν δηλώσω ότι θα εξεταστώ στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και δεν πάρω μέρος στις εξετάσεις θα βαθμολογηθώ με 0; Γενικά τι ισχύει για το μάθημα αυτό;

Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο αν κάποιος δηλώσει το ΑΟΘ και δεν προσέλθει στην εξέταση τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε και πήρε γραπτό βαθμό 0.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δηλώσουν το εν λόγω μάθημα οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είναι να το έχουν ήδη επιλέξει ως μάθημα επιλογής. Αντίθετα οι απόφοιτοι μπορούν να δηλώσουν πανελλαδική εξέταση στο μάθημα, ανεξάρτητα αν το είχαν επιλέξει ή όχι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο.

15. Ποιες σχολές δε θα δεχθούν τελικά υποψηφίους;

Η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) θα δεχτεί υποψηφίους (που είναι ήδη Πυροσβέστες) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2014.

Όσον αφορά στις Στρατιωτικές Σχολές, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δεν θα δεχθούν εισακτέους η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων. Άρα οι δύο ανωτέρω σχολές δεν θα υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του 2015.

16. Θα εξεταστώ προφορικά λόγω δυσλεξίας. Μέχρι πότε πρέπει να καταθέσω τη σχετική γνωμάτευση;

Α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης, δηλαδή μέχρι 25 Φεβρουαρίου.

Β) Οι απόφοιτοι που θα υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα πρέπει μαζί με την Αίτηση – Δήλωση να καταθέσουν και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω προθεσμία (μετά την 25 Φεβρουαρίου) δεν γίνονται δεκτά, εκτός και αν πρόκειται για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού ή προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων από γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας).

17. Είμαστε απόφοιτοι των ετών 2013, 2014 και ενώ δηλώσαμε ότι θα πάρουμε μέρος στις πανελλαδικές δίνοντας ξανά εξετάσεις το μετανιώσαμε και επιθυμούμε να διεκδικήσουμε μια θέση με το 10% χωρίς νέα εξέταση. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Α) Αν κάποιος απόφοιτος του 2013 ή του 2014 το μετάνιωσε και επιθυμεί να είναι υποψήφιος για το 10% των θέσεων μπορεί να ανακαλέσει στο σύνολό της την αίτηση συμμετοχής το αργότερο 20 ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, οπότε και του επιστρέφεται η βεβαίωση πρόσβασης.

Β) Η βεβαίωση πρόσβασης επιστρέφεται επίσης στον απόφοιτο εφόσον δεν πάρει μέρος στην εξέταση κανενός από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

18. Λόγω σοβαρής πάθησης μπορώ να διεκδικήσω θέση με την κατηγορία 5% χωρίς εξετάσεις. Πρέπει να καταθέσω και εγώ αίτηση στο σχολείο.

Οι μαθητές της Γ ημερησίων ΓΕΛ που έχουν ήδη πιστοποιηθεί από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές ως πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις ( για το 5% των θέσεων χωρίς εξετάσεις), χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά υποβάλλουν την αίτηση για ενδοσχολικό απολυτήριο και καταχωρίζονται και αυτοί στην κατηγορία «Υποψήφιος για λήψη απολυτηρίου με ενδοσχολικές εξετάσεις». Αν ωστόσο κάποιος από τους μαθητές με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές, υποβάλλει το σχετική αίτηση και συμμετέχει κανονικά στις πανελλαδικές.

α) Εφόσον εντωμεταξύ κάποιος μαθητής θα έχει αποκτήσει από τις επταμελείς επιτροπές του Ν.3794/2009 πιστοποιητικό διαπίστωσης μιας από τις σοβαρές παθήσεις του 5% ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις και εφόσον βέβαια επιθυμεί να μην συμμετάσχει στις πανελλαδικές και να αποκτήσει το ενδοσχολικό απολυτήριο, μπορεί να ανακαλέσει στο σύνολό της την Αίτηση-Δήλωση το αργότερο 20 ημέρες πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων.

Σ’αυτή την περίπτωση, εφόσον ο μαθητής δεν έχει ακόμα πιστοποιητικό από την επταμελή επιτροπή για το 5%, υποβάλλει 10-25 Φεβρουαρίου Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις. Μόλις αποκτήσει το πιστοποιητικό για το 5%, υποβάλλει στο Διευθυντή του Λυκείου του το Υπόδειγμα «Αίτηση-Υπέυθυνη Δήλωση για ενδοσχολικό απολυτήριο 2014», προσθέτοντας στο κείμενο του Υποδείγματος τη φράση «Παράλληλα ανακαλώ την αρχική Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις» και επιστρέφει στο Διευθυντή του Λυκείου το αντίγραφο της αρχικής Αίτησης-Δήλωσης για πανελλαδικές εξετάσεις.

Επίσης, όσοι μαθητές της Γ΄ ημερήσιων ΓΕΛ έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%, πιστοποιημένη από Υγειονομική Επιτροπή, μπορούν το αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη του Β΄ τετραμήνου να ανακαλέσουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους (άρθρο 36 του ΠΔ.60/2006). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παραπάνω διαδικασία ανάκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές εγκυκλίους.

Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β


ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α

Καλόγηρος Βασίλειος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

18
σχόλια
 1. avatar Ελευθερια Ζακοελ

  Είχα δώσει πανελλήνιες το 2002 με απολυτήριο ΤΕΕ Β κύκλος σπουδών ειδικότητα Κοπτική . Θέλω να ξαναδωσω πανελλήνιες φέτος .απευθυνομαι στο σχολειο που είχα δώσει τότε ; Τα βιβλία που πρέπει να διαβάσω τα προμηθεύομαι από το σχολειο ;

 2. avatar ΚΑΤΕΡΙΝΑ Μ.

  έχω τελειώσει Τεχνολογία Τροφίμων (ΤΕΙ), πέρασα με πανελλήνιες με το σύστημα των κατευθύνσεων (από θετική κατεύθυνση) το 2001. θέλω να δώσω πανελλήνιες για οικονομικές σπουδές, ποια μαθήματα πρέπει να δώσω?γνωρίζει κάποιος?

 3. avatar Ευρυδίκη

  Είμαι αποφοιτη από ένα ΓΕΛ εκτός Αθηνών μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις πανελλήνιες σε ένα ΓΕΛ της Αττικής?

 4. avatar Alexis10

  Καλησπέρα παιδιά!!!Είμαι απόφοιτος ΓΕΛ(Ενιαίου Λυκείου) το έτος 2003 και έδωσα πανελλήνιες τότε και το 2005.Θέλω να δώσω πάλι πανελλήνιες φέτος(2018),αλλά ξεκίνησα και φοιτώ στο εσπερινό ΕΠΑΛ(όσοι έχουν απολυτήριο πάνε στην Β΄),της ειδικότητας ''Πληροφορική''(για το πτυχίο που θα πάρω σε 3 έτη).Μπορώ να συμμετέχω στις πανελλήνιες(του ΓΕΛ,ομάδες προσανατολισμού)ή όχι;Παρακαλώ όποιος γνωρίζει να με διαφωτίσει,ευχαριστώ!!!

 5. avatar ΑΝΤΙΓΟΝΗ1234

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ 21 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΔΩΣΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2 ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩΣΩ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΓΙΝΕΤΕ...

 6. avatar Δημητρακης ΜΠ.

  Εαν στην αιτηση που γινεται την ανοιξη ΔΕΝ εχω δηλωσει σχολες οπως: πυροσβεστων, ανθυποπυραγων, αστυφυλακων, αξιωματικων ελληνικης αστυνομιας κλπ..,οταν κανω το μηχανογραφικο μου μπορω να τις δηλωσω ?? και αν τελικα τις δηλωσω (και ΔΕΝ εχω δωσει σαφως αθληματα) ακυρωνεται το μηχανογραφικο μου ? Εχω καποια επιπτωση ?

 7. avatar Λευτέρης γκομεζ

  Ο απόφοιτος α κύκλου τεε, σε ποια τάξη πρέπει να κάνει εγγραφή σε απογευματινό λύκειο. Β; η γ τάξη;

 8. avatar Κόκκαλη

  Γεια σας. Ειμαι 36 κ αποφοιτος Πολυκλαδικου Λυκειου Κλαδου Κοινωνικης Προνοιας και αποφοιτος ΤΕΕ βοηθών νοσηλευτων. Θελω να δωσω Πανελληνιες για Ιατρικη. Τι πρεπει να κανω ; 10% εισαγωγη ισχυει για μενα;

 9. avatar Βασίλης Γερμανίας

  Η κόρη μου είναι απόφοιτη ελληνικού σχολείου Γερμανίας, αλλά λόγω του ότι το <> υπουργείο παιδείας σε συνδυασμό με ( καλύτερα να μη το χαρακτηρίσω ) υπουργείο Άμυνας δεν έδωσαν θέση για τους Έλληνες του εξωτερικού στη συγκεκριμένη σχολή που επιθυμεί, μπορεί του χρόνου να δώσει με τους υπόλοιπους Έλληνες εξετάσεις? Εννοώ κανονικά τον Μάιο με τα υπόλοιπα ελληνόπουλα!

 10. avatar Δήμητρα Μπουμ

  Καλημερα σας! Παρακαλω, ειμαι αποφοιτος του 1983 (δεσμες) και θα ηθελα να συμμετασχω ξανα στις πανελληνιες εξετασεις εισαγωγης στην τριτοβαθμια εκπαιδευση. Ημουν τοτε στην τεταρτη δεσμη...παρακαλω, τι χρειαζεται για να δωσω στις εξετασεις 2017? Τι ισχυει για την περιπτωση μου? Υπαρχει το 10%?ενδιαφερομαι για παιδαγωγικα. Ευχαριστω εκ των προτερων

  1. avatar Αρχοντία Κ.

   Με το 10% έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσεων στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ μόνο οι απόφοιτοι των 2 τελευταίων ετών. Συγκεκριμενα, για το 2017, 6% των θέσεων διεκδικούν οι απόφοιτοι του 2016 και 4% των θέσεων οι απόφοιτοι του 2015. Όσοι αποφοίτησαν πιο πριν, μπορούν να δώσουν ξανα πανελλαδικές εξεταςεις αρκεί να συμπληρώσουν την αναλογη αιτηση απο τον Φεβρουαρίο.

 11. avatar Σαραντος

  εχω να κανω μια ερωτηση. Γιατι το Ελληνικο Υπουργειο Παιδειας με δουλευει,εχω την εντυπωση!

  Η Κορη μου ειναι 15 χρονων. και ειναι τελειοφητη της 3ης λυκειου.
  Αυτο εγινε, καθωτι τελειωσε το γυμνασιο στην Τσεχια.και εκει το γυμνασιο ειναι 6 χρονια.και οχι 3 ωπος στην Ελλαδα.

  Ερχομενοι λοιπον πριν 3 χρονια στην Ελλαδα.και καθωτι ειχε ηδη τελειωσει το γυμνασιο η κορη μου στην Τσεχια.οι Ελληνες καθηγητες της στο Λυκειο της Μεγαλοπολης Καλαματας. Εκριναν πως επρεπε να παει κατευθυαν στην πρωτη λυκειου, καθωτι ειταν ηδη αρκετα προχωρημενη,ερχομενη απο Τσεχικο γυμνασιο.

  Το προβλημα σημερα ειναι, οτι το Υπουργειο σας (το κωλοχανιο σας κοινως... και συγνωμη για την φραση αλλα με αυτα και με αυτα,ειμαι εκτος οριων). Δεν την αφηνει να δωσει πανελληνιες εξετασεις,λογο της ηλικιας της!

  Παιδια, τι οριζει ο νομος σε αυτες τις περιπτωσεις. ξερει καποιος να μου απαντησει? Συντομα ετοιμαζομαι να κινηθω νομικα για αυτο το θεμα. και θα ριξω πολλα κεφαλια απο τις υψηλες θεσεις που καποιοι ανευθυνοι καθονται.και με παιζουν!

  Με βαση τον νομο, ανεξαρτητα την ηλικια των 15 ετων, εχει δικαιωμα να δωσει.ναι η οχι???

  Σας ευχαριστω!!!

 12. avatar Χριστίνα82

  Είμαι 34 χρονών απόφοιτη ΤΕΕ έχω δώσει πανελλαδικές πριν πολλά χρόνια... Τι χρειάζεται για να ξαναδωσω ;;;

 13. avatar spiridoula

  Ειμαι 31 και εγω τελειωσα το ΤΕΕ το 2005 εχω δωσει και πανελλαδικες .Τι πρεπει να κανω για να δωσω ?θελω να δωσω ξανα.

 14. avatar ιολη

  εγω εδωσα πανελληνιες το 2015 και θα ηθελα να μαθω ποτε μπορω να δηλωσω για το 10%

 15. avatar ΛΙΒΕΛΟΥΛΑ 1983

  ΕΙΜΑΙ 31 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ Η ΓΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Η ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ!! ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

 16. avatar κατερινα61

  Εδωσα πανελλαδικεσ το 2012 μπορω ν δωσω με το 10% η αν δεν ισχυει μπορω τοτε ν δωσω ξανα πανελλαδικεσ??

 17. avatar κατερινα61

  Εδωσα πανελλαδικες το 2012 θα ηθελα να ρωτησω αν μπορω ν δωσω με το 10% η αν δεν γινεται μπορω ν δωσω πανελλαδικες ξανα??

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει