Δωρεάν μαθήματα για 200 αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πραγματοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος»


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4:14
25/06/2014
Δωρεάν μαθήματα για 200 αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
loading

Μέχρι τις 07/07/2014, ώρα 24.00, είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον 5ο κύκλο των δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2014 από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα προγράμματα αφορούν τους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών, της θεωρίας της επιστήμης και της φιλοσοφίας για απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης και στοχεύουν στη διαμόρφωση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ένα εύρος θεμάτων (γνωσιολογικών, ηθικών, πρακτικών), θα είναι ανοιχτοί στη διαρκή μάθηση και θα μπορούν να επανατροφοδοτούν τα αποθέματα της γνώσης τους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», και ειδικότερα του Υποέργου «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Δράση «Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης». Η «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Οι τίτλοι των Θεματικών Πεδίων, καθώς και σχετικές λεπτομέρειες (ώρες και διάρκεια) δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Για το αναλυτικό περιεχόμενο των ενοτήτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν εδώ.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΤΟΜΑ/ΤΜΗΜΑ

 

Φιλοσοφία

100 ώρες

13 εβδομάδες

20 άτομα

Γλώσσα

75 ώρες

10 εβδομάδες

20 άτομα

Βιομηχανική Αρχαιολογία

75 ώρες

10 εβδομάδες

20 άτομα

Θεωρία της Επιστήμης

75 ώρες

10 εβδομάδες

20 άτομα

Μαθηματικά και Τεχνολογία

100 ώρες

13 εβδομάδες

20 άτομα

Αρχαιολογία και Διαχείριση

Πολιτισμικής Κληρονομιάς

75 ώρες

10 εβδομάδες

20 άτομα

 

Ιστορία

75 ώρες

10 εβδομάδες

20 άτομα

Τέχνη

75 ώρες

10 εβδομάδες

20 άτομα

Αρχιτεκτονική

75 ώρες

10 εβδομάδες

20 άτομα

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα

και Ηλεκτρονική Μάθηση

 

75 ώρες

10 εβδομάδες

20 άτομα

 

Καθένα από τα Θεματικά Πεδία περιλαμβάνει 2 μαθήματα ανά εβδομάδα σε χώρους που θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη των μαθημάτων. Κατά περίπτωση πραγματοποιούνται μαθήματα/επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες κλπ. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες μετά τις 17.00. Σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλη ζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθούν και μεσημεριανά τμήματα. Έμφαση δίνεται στη σύνδεση της θεωρίας με επίκαιρα ζητήματα. Σε κάθε τμήμα γίνονται δεκτά περίπου είκοσι (20) άτομα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα, τα εργαστήρια, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί προσφέρονται δωρεάν. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μόνο Θεματικό Πεδίο σε κάθε κύκλο. Μπορούν, όμως, να υποβάλλουν ξανά αίτηση και να παρακολουθήσουν και άλλα Θεματικά Πεδία στους επόμενους κύκλους. Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού κύκλου θα χορηγηθεί σε κάθε εκπαιδευόμενο/η πιστοποιητικό επιμόρφωσης, εφόσον ο συμμετέχων ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Θεματικού Πεδίου στο οποίο έχει επιλεγεί. Η επιτυχής παρακολούθηση προϋποθέτει ο/η εκπαιδευόμενος/η να μην υπερβεί το προβλεπόμενο όριο απουσιών, δηλαδή το 15% του συνόλου των διδακτικών ωρών, και να ανταποκριθεί στις δραστηριότητες που θα ανατεθούν από τους διδάσκοντες στο πλαίσιο των μαθημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την προκήρυξη του προγράμματος

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει