Στα πλαίσια των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά του Covid-19, η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία, «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ανταποκρίθηκε στο αίτηµα του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ – Γενικού Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας,  για την προµήθεια µηχανηµάτων απολύµανσης αέρα. Αξιοποιώντας τις συνδροµές των µελών του, ο φορέας δώρισε δυο µηχανήµατα NOVAERUS της εταιρεία BIOKON Ιατρικά στην καρδιολογική κλινική του νοσοκοµείου. Οι ειδικές Ιατροτεχνολογικές συσκευές απολύµανσης αέρα, είναι σχεδιασµένες για συνεχή χρήση σε χώρους και συνθήκες υψηλού κινδύνου λοιµώξεων όπως ο Covid-19.

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2020, η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» προώθησε το αίτηµα και στα µέλη της από τα οποία ήδη ανταποκρίθηκαν και προσέφεραν τα αντίστοιχα µηχανήµατα η εταιρείες: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» δεσµεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια της, ώστε να εφοδιαστούν όλα τα τµήµατα του νοσοκοµείου.

Για πληροφορίες σχετικά µε τον φορέα «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» επισκεφτείτε την ιστοσελίδα symmaxiagiatinellada.gr

Λίγα λόγια για την «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»:

H «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» είναι αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, που σκοπό έχει τη σύµπραξη ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, για την ανάδειξη του κυρίαρχου ρόλου του Πολιτισµού, του Τουρισµού, του Αθλητισµού, του Περιβάλλοντος και του Εθελοντισµού της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία αυτή ουσιαστικά εκφράζει την αποφασιστικότητα του ιδιωτικού τοµέα να προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του στην ελληνική πολιτεία, έτσι ώστε την περίοδο αυτή της παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης, η χώρα να τύχει της µεγαλύτερης δυνατής συνδροµής από τους πλέον εύρωστους και υγιείς κλάδους την ελληνικής αγοράς. Τον φορέα ενισχύουν επίσης µε την ενεργή συµµετοχή και δράση τους, πολλοί δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οργανώσεις, επιχειρήσεις αλλά και µεµονωµένα άτοµα, στελέχη όλων των βαθµίδων της ιεραρχίας επιχειρήσεων. Επισηµαίνεται ότι η «Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» είναι ελεύθερη από πολιτικές δεσµεύσεις, ενώ παράλληλα οι δράσεις της συνδράµουν την ελληνική πολιτεία, χωρίς την παραµικρή οικονοµική ενίσχυση από το κράτος.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.