Aνθεκτικότητα παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης, που σηματοδοτεί την διατήρηση της εταιρείας εντός οικονομικών στόχων του προϋπολογισμού του έτους (διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας στα περυσινά επίπεδα) προκύπτει από τα αποτελέσματα εξαμήνου της ΔΕΗ.

Παράλληλα καταγράφεται σημαντική αύξηση των επενδύσεων κυρίως στα δίκτυα διανομής και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η επιχείρηση:

Παρά τη μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών και κυρίως των δαπανών για αγορές ενέργειας και για φυσικό αέριο, η οποία ουσιαστικά οφείλεται στις εξαιρετικά αυξημένες τιμές φυσικού αερίου που ωθούν ανοδικά και τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά, η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου επέδειξε ανθεκτικότητα με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε 429,3 εκατ. ευρώ το α΄εξάμηνο 2022, παρουσιάζοντας μείωση 42,1 εκατ. (-8,9 %) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 9,8 %.

Η λειτουργική απόδοση της Εμπορίας επηρεάστηκε αρνητικά από τους προαναφερθέντες λόγους και τις συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της παραγωγής, το οποίο συνέβαλε έτσι ώστε η ΔΕΗ να παραμείνει πιστή στην στήριξη των πελατών της.

  • Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 13,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 11,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 26,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021.

Στάσσης: Tα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του ομίλου

Γιώργος Στάσσης

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης δήλωσε: «Tα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του ομίλου παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες εντός των οποίων δραστηριοποιείται σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, στηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες με σημαντικές εκπτώσεις και σταθερά τιμολόγια.

H λειτουργική κερδοφορία παρέμεινε σε επίπεδα εντός των στόχων του προϋπολογισμού, ενώ συνεχίσαμε να αυξάνουμε τις επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής και την αύξηση της ισχύος μας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για επιλεκτικές εξαγορές σε γειτονικές χώρες αλλά και στην Ελλάδα, προχωρήσαμε σε συμφωνία με την Volterra για την απόκτηση χαρτοφυλακίου έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 112MW. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο το οποίο γνωρίζουμε ήδη καλά λόγω της συμμετοχής μας σε μέρος αυτού με 45% και περιλαμβάνει έργα τόσο σε λειτουργία όσο και έτοιμα για κατασκευή.

Παράλληλα, συνεχίζουμε την οργανική ανάπτυξη μέσω της ωρίμανσης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου έργων μας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εξασφαλίζοντας περιβαλλοντικούς όρους για άλλα 100MW και προχωρώντας στην προκήρυξη Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής ισχύος 644MW στην περιοχή της Πτολεμαΐδας.

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης ενώ προσφέρουμε σημαντικά βελτιωμένη εμπειρία και παρέχουμε περισσότερη αξία μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Μέσα από τις δράσεις που αναλαμβάνουμε, επιβεβαιώνουμε τον στόχο που έχουμε θέσει για διατήρηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας το 2022 στα επίπεδα του 2021 και συνεχίζουμε την προσήλωσή μας στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, που είναι ο μόνος δρόμος για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες ανατιμήσεις και με πολλαπλά οφέλη για τους μετόχους μας, το περιβάλλον και την κοινωνία».

Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ διπλασιάστηκε (+100,2%) στα 4,39 δισ. ευρώ λόγω του συνδυασμού της αύξησης των τιμών και της ζήτησης ενώ η δαπάνη για φυσικό αέριο τριπλασιάστηκε στα 678 εκατ. ευρώ λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 234% παρά τη μειωμένη κατά 5,6% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 54% στα 244 εκατ. από τα οποία τα 146,7 εκατ. στα δίκτυα διανομής ενώ αυξήθηκαν επίσης οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά 82,6 εκατ. ευρώ έναντι αντιστροφής προβλέψεων το α’ εξάμηνο 2021 ύψους 155,6 εκατ. ευρώ.