Ενδιαφέροντα ευρήματα προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat σχετικά με την πορεία των τιμών των κατοικιών όσο και των ενοικίων. Συγκρίνοντας τα δεδομένα από το 2010 μέχρι το 2023, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 48% και τα ενοίκια κατά 22%, στην ΕΕ. Ωστόσο, στην Ελλάδα η πορεία ήταν αντίστροφη.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί, τα ενοίκια αυξήθηκαν σε 26 χώρες της ΕΕ, με τις υψηλότερες αυξήσεις στην Εσθονία (+218%), τη Λιθουανία (+170%) και την Ιρλανδία (+100%). Η μόνη μείωση των τιμών των ενοικίων καταγράφηκε στην Ελλάδα (-20%).

Συγκρίνοντας το τρίτο τρίμηνο του 2023 με το 2010, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 18 από τις 27 χώρες της ΕΕ.

Όπως προκύπτει, οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια στην ΕΕ ακολούθησαν συγκρίσιμη ανοδική πορεία μεταξύ του 2010 και του δεύτερου τριμήνου του 2011. Έπειτα από αυτό το τρίμηνο, εξελίχθηκαν διαφορετικά. Ενώ τα ενοίκια αυξάνονταν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023, οι τιμές των κατοικιών παρουσίαζαν σημαντικές διακυμάνσεις.

Οι πρωταθλητές της ανόδου

Κατά την ίδια περίοδο, οι τιμές των κατοικιών υπερτριπλασιάστηκαν στην Εσθονία (+210%) και υπερδιπλασιάστηκαν στην Ουγγαρία (+185%), τη Λιθουανία (+158%), τη Λετονία (+141%), την Αυστρία (+123%), την Τσεχία (+122%) και το Λουξεμβούργο (+107%).

Μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-14%), την Ιταλία (-8%) και την Κύπρο (-2%). Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές κατοικιών για τη χώρα μας, όπως αποτυπώνονται στο γράφημα, προκύπτουν από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και αφορούν το 2022 αντί του τρίτου τριμήνου του 2023.

Η πορεία το 2023

Το τρίτο τρίμηνο του 2023, τόσο οι τιμές των κατοικιών όσο και τα ενοίκια στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ μειώθηκαν κατά -1%, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3%.

Στην Ελλάδα, τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν ότι το β΄ τρίμηνο του 2023 οι τιμές των νέων διαμερισμάτων (ηλικίας έως 5 ετών) αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,8%, ενώ οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων κατά 14,1%.

Οι εκτιμήσεις

Οι εκτιμήσεις αναλυτών για την ελληνική αγορά ακινήτων αναφέρουν ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου παρά τη σημαντική αύξηση στις τιμές αγοράς όσο και ενοικίασης τα τελευταία χρόνια.

Και αυτό γιατί, όπως προκύπτει και από τα σημερινά στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα απέχουν ακόμη από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί πριν τη δημοσιονομική κρίση του 2008.

Η υψηλότερη τιμή του δείκτη παρατηρήθηκε το 2008 (101,7) και στη συνέχεια ακολούθησε σταθερά καθοδική πορεία, για να καταγραφεί η χαμηλότερη τιμή το 2017 (59).

Αντίστοιχη είναι και η εξέλιξη του επιπέδου των ενοικίων, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται σε 98,5 με βάση τα στοιχεία του γ΄ τριμήνου του 2023, έναντι 94,8 το δ΄ τρίμηνο του 2022. Ο δείκτης ενοικίων, σε αντίθεση με τον δείκτη τιμών κατοικιών, παραμένει σημαντικά χαμηλότερα από την υψηλότερη τιμή που έχει λάβει ιστορικά (124,3 το γ΄ τρίμηνο του 2011).

*Σημειώνεται ότι τα γραφήματα περιγράφουν τον δείκτη τιμών κατοικιών στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπολογίζουν το κόστος διαβίωσης, το φορολογικό καθεστώς αλλά και το μισθολογικό επίπεδο κάθε κράτους μέλους.