Μόνο το 1% του νερού στον κόσμο είναι πόσιμο.

Μια μέση πισίνα χάνει περίπου 3.000 λίτρα νερό το μήνα από διάφορες αιτίες, ακόμη και εξάτμιση.