Δημοσιεύτηκε σήμερα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των τραπεζών που θα συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», το οποίο διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ, για τη δημιουργία έξι Ταμείων Δανειοδότησης.

Τα ταμεία αυτά θα χορηγήσουν δάνεια συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ με ευνοϊκότατους όρους στις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στις 6 Δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τις τράπεζες είναι η 31 Μαΐου 2011. Υπολογίζεται ότι μέσα στον Ιούνιο οι πόροι του Ταμείου Επιχειρηματικότητας θα βρίσκονται στη διάθεση των επενδυτών μέσω των τραπεζών που θα επιλεγούν.

Οι δράσεις περιλαμβάνει το Ταμείο Επιχειρηματικότητας είναι: Γενικής Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής, Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων και Συνέργειας – Δικτύωσης, Επιχειρηματικότητας των Νέων, Εξωστρέφειας, Θεματικού Τουρισμού, Αφαλάτωσης, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Πράσινων Υποδομών, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ, Καινοτόμας Μεταποίησης, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τροφίμων και Ποτών.

Το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας», θα συνδράμει με κεφάλαια ύψους 400 εκατ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή των τραπεζών που θα επιλεγούν θα είναι διπλάσια, ώστε να επιτυγχάνεται σχέση συμμετοχής ένα προς δύο. Δηλαδή, μαζί με τα 400 εκατ. ευρώ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», θα συνεπενδυθούν άλλα 800 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες, αντίστοιχα. Οι πόροι του Ταμείων Δανειοδότησης θα ανέλθουν συνολικά στο 1,2 δισ. ευρώ.

Οι επιλεγμένες τράπεζες θα πρέπει να ελέγχουν πριν από τη δανειοδότηση ότι οι εν δυνάμει δανειοδοτούμενες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες. Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι:

-Οι πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα.

-Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την εκταμίευση του δανείου).

-Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση από παλαιότερα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

-Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή για τις υπό ίδρυση άδεια εγκατάστασης ή νόμιμη απαλλαγή από αυτή (κατά την εκταμίευση του δανείου).

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.