Πολλές φορές οι μέρες μοιάζουν με Τρίτη και 13 και το χειρότερο είναι ότι πάντα υπάρχει μια κάμερα να σε καταγράφει. 

Όπως τους παρακάτω…