Newsroom

Στην ελληνική πραγματικότητα, η έννοια του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια και την υπόσταση του ατόμου και κατ’ επέκταση, η ορθή χρήση και επιλογή των δυνατοτήτων του νομικού πλαισίου προστασίας και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων αυτής, κρίνεται απαραίτητη.

Συχνά, σε περιπτώσεις ειδικά όπου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί ακίνητης περιουσίας ανήκουν σε περισσότερους από κοινού (κοινωνία κατ’ ιδανικά μέρη), δημιουργούνται διενέξεις και προστριβές, λόγω έλλειψης συνεννόησης μεταξύ των συνιδιοκτητών,  οι οποίες οδηγούν είτε σε οριστική ρήξη των σχέσεων τους, είτε σε πολυετείς δικαστικές διαμάχες και ουσιαστικά, στην εκμηδένιση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας ή στη μη συμφέρουσα διατήρησή της, καθώς πολλά ακίνητα κατ’ αυτό τον τρόπο παραμένουν κλειστά, ανεκμετάλλευτα και εγκαταλελειμμένα στην φθορά του χρόνου.  

Υπάρχει, μάλιστα, πιθανότητα λόγω της υφιστάμενης φορολογίας και των εν γένει επιβαρύνσεων επί των  ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, δημοτικά τέλη, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος) ή άλλων δαπανών συντήρησης τους,  να σωρεύονται οφειλές και οι συνιδιοκτήτες να βρίσκονται εκτεθειμένοι  οικονομικά και φορολογικά, μη μπορώντας να ανταποκριθούν σε αυτές.  

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται στην κληρονομική διαδοχή (είτε εξ αδιαθέτου, είτε εκ διαθήκης), όταν δηλαδή μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη, η περιουσία του κληρονομείται από κοινού από τον κύκλο των συγγενών του (σύζυγος,  τέκνα, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια κλπ.) ή προσώπων που ο ίδιος έχει επιλέξει, με αποτέλεσμα η κληρονομιά να καθίσταται κοινή και να δημιουργείται κοινωνία δικαιώματος, αφού  καθένας από τους κληρονόμους έχει πλέον ιδανικό μερίδιο στη κληρονομιά ανάλογα με τη κληρονομική του μερίδα. 

Το συγκεκριμένο ζήτημα γίνεται πιο σύνθετο αν συμπεριλάβουμε τη δυνατότητα αποποίησης κάποιων εκ των κληρονόμων ή την με οποιονδήποτε τρόπο έκπτωση τους ή τον θάνατο κάποιων εξ’ αυτών και την ανάμιξη πλέον των δικών τους κληρονόμων στην αρχική κληρονομιά ή του δημοσίου.

Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές, που λόγω του μεγάλου χρόνου που έχει μεσολαβήσει μεταξύ του θανάτου του αρχικού ιδιοκτήτη και της απόφασης των εν ζωή κληρονόμων του να επιλύσουν τελικά τις κληρονομικές τους εκκρεμότητες, οι ίδιοι να μην γνωρίζονται καν μεταξύ τους ή να απαιτείται νομικός έλεγχος για την ορθή αποτύπωση και τον εντοπισμό των ατόμων που νόμιμα έχουν εγκατασταθεί κληρονόμοι του αρχικού κληρονόμου. 

Όλα αυτά τα πραγματικά και νομικά γεγονότα υπαγορεύουν την άμεση επίλυση των ζητημάτων που δημιουργούνται σε περιπτώσεις διαφωνίας σχετικά με τη χρήση ή εκμετάλλευση της κληρονομιάς περιουσίας (πώληση- μίσθωση κλπ.).

Πλέον και συγκεκριμένα σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 795 του Αστικού Κώδικα, «κάθε κοινωνός έχει δικαίωμα να απαιτήσει οποτεδήποτε τη λύση της κοινωνίας, εφόσον το δικαίωμα αυτό δεν αποκλείεται από δικαιοπραξία ή από τον προορισμό του κοινού πράγματος για κάποιο διαρκή σκοπό». 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 798 του Αστικού Κώδικα «η λύση της κοινωνίας επέρχεται με διανομή», η οποία δύναται να είναι είτε εξώδικη είτε δικαστική, εφόσον δε συμφωνούν σε αυτήν όλοι οι κοινωνοί – συνιδιοκτήτες, καθώς στη διάταξη του άρθρου 799 ΑΚ ορίζεται ότι: «Αν δε συμφωνούν για τη διανομή όλοι οι κοινωνοί, κάθε κοινωνός μπορεί να απαιτήσει δικαστική διανομή κατά τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας».

Στη δικηγορική εταιρεία ΑΝΝΑ Α ΚΟΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ πρώτο μας μέλημα είναι η αποκλιμάκωση της έντασης ή του αισθήματος αδικίας μεταξύ των συνιδιοκτητών – συγκληρονόμων, έτσι ώστε στη συνέχεια να παρέχουμε στους πελάτες μας την ασφάλεια που χρειάζονται μέσω των νομικών μας υπηρεσιών προκειμένου να βρεθεί η πλέον για αυτούς συμφέρουσα λύση στη διευθέτηση και διαχείριση των κληρονομικών τους υποθέσεων. 

Πρεσβεύοντας ότι οι δικαστικές διαμάχες δεν είναι προς το συμφέρον καμίας πλευράς, καθώς αποτελούν μόνο την ύστατη λύση σε περιπτώσεις παντελούς έλλειψης διάθεσης συμφωνίας ή πραγματικής αδυναμίας εξώδικης διανομής, ερχόμαστε ως σύμμαχοι των πελατών μας, προτείνοντας σε πρώτο στάδιο και ως πρώτη επιλογή την από μέρους μας νομική διαπραγμάτευση των υποθέσεων τους. 

Η έμπειρη νομική μας ομάδα θα βοηθήσει κάθε πελάτη, προκειμένου να επιλέξει την πιο κατάλληλη λύση αναφορικά με διευθέτηση των κληρονομικών του υποθέσεων, τηρώντας συγκεκριμένες διαδικασίες και δημιουργώντας το δικό του ξεχωριστό προφίλ. 

Μέσω της πολυετούς εμπειρίας που έχουμε αποκτήσει σε υποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου και εν γένει υποθέσεις διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, εγγυόμαστε να φέρουμε εις πέρας επιτυχώς, άμεσα και αξιόπιστα την ολοκλήρωση των υποθέσεων που θα μας εμπιστευθείτε.  

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

  • Νομικούς Ελέγχους Ακίνητης περιουσίας σε όλη την επικράτεια
  • Συγκέντρωση Πιστοποιητικών Κληρονομιάς – Εξακρίβωση Κληρονομικής Διαδοχής
  • Διαπραγμάτευση με σκοπό την εξώδικη Διανομή Ακινήτων
  • Επιμέλεια Διαδικασίας Λύσης Κοινωνίας – Δικαστική Διανομή Ακινήτων
  • Αποδοχή / Αποποίηση Κληρονομιάς / Αποδοχή επ’ωφελεία Απογραφής
  • Αγωγή Προσβολής Νόμιμης Μοίρας –Μέμψη Άστοργης Δωρεάς – Αγωγή Περί Κλήρου 

Για πλήρη και αναλυτική ενημέρωση σε ό,τι αφορά στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, επισκεφθείτε μας στο korakilaw.gr ή καλέστε μας στα τηλέφωνα 2108250008 και 2108250164.

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook, Twitter και Viber