Με αφορμή τη την εξιχνίαση της διάρρηξης τραπεζικών θυρίδων σε υποκατάστημα τράπεζας στο Ψυχικό και τη συχνή αναφορά της ιδιότητας της συζύγου του βασικού υπόπτου με τον όρο «αισθητικός» από τα ειδησεογραφικά δελτία, η ΟΣΕΔΑΕ έβγαλε ανακοίνωση για να διευκρινίσει ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι αισθητικός αλλά τεχνίτρια περιποίησης άκρων και διατηρεί κατάστημα περιποίησης άκρων και όχι εργαστήριο αισθητικής. Παράλληλα τονίζουν το διαχωρισμό και τη σωστή ορολογία των συγκεκριμένων επαγγελμάτων. Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση:

«Η Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδας εκπροσωπεί τους αισθητικούς κοσμητολόγους , επαγγελματίες υγείας και απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Μέλη της είναι εννέα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι επαγγελματίες αισθητικοί είναι υγειονομικά υπεύθυνοι για τα εργαστήρια αισθητικής, χώρους πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Ωστόσο, τα εργαστήρια αισθητικής  συχνά συγχέονται με τα καταστήματα περιποίησης άκρων, παρόλο που αποτελούν ξεχωριστές επιχειρήσεις με διαφορετικό αντικείμενο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για χάρη συντομίας, τα αναφέρουν σαν κοινά με τον όρο «κέντρα Αισθητικής». Ο όρος αυτός είναι αδόκιμος και παραπλανητικός. Συγκεκριμένα, οι τίτλοι των επιχειρήσεων είναι «Εργαστήριο Αισθητικής» και «κατάστημα περιποίησης άκρων». Κατά αντιστοιχία, οι επαγγελματίες είναι «Αισθητικός- Κοσμητολόγος» και «Τεχνίτης Περιποίησης Άκρων».

Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα και με αφορμή την εξιχνίαση της διάρρηξης τραπεζικών θυρίδων σε υποκατάστημα τράπεζας στο Ψυχικό, παρατηρείται επιπλέον στον Τύπο  και τα ειδησεογραφικά δελτία συχνή αναφορά της ιδιότητας της συζύγου του βασικού υπόπτου με τον όρο «αισθητικός». Η Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.  επισημαίνει προς πάσα κατεύθυνση ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι αισθητικός αλλά τεχνίτρια  περιποίησης άκρων και διατηρεί κατάστημα περιποίησης άκρων και όχι εργαστήριο αισθητικής. 

Οποιαδήποτε συσχέτισή της συγκεκριμένης κυρίας με τους  επαγγελματίες αισθητικούς αποτελεί ανακρίβεια, προκαλεί σύγχυση στην κοινή γνώμη και δυσφήμιση του επαγγέλματος της αισθητικής. 

Παρακαλούμε όπως άμεσα αποκατασταθεί η ορθή ιδιότητα της συζύγου και αφαιρεθεί η ένδειξη αισθητικός από τα ειδησεογραφικά δελτία Επιπρόσθετα παρακαλούμε στο μέλλον τα εργαστήρια αισθητικής και οι αισθητικοί- κοσμητολόγοι όπως αναφέρονται διακριτά από τα καταστήματα περιποίησης άκρων και τους τεχνίτες περιποίησης άκρων. 

Το διοικητικό συμβούλιο της Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.  

Χουρίδου Μαγδαληνή, πρόεδρος

Φραγκοδημητροπούλου Κωνσταντίνα, γ.γραμματέας»