Οι Copa και Cogeca, πανευρωπαϊκές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις, προτρέπουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η σχετική οδηγία στοχεύει τόσο στην ενίσχυση της χρήσης των βιοκαυσίμων στην Ευρώπη όσο και στη διασφάλιση ότι τα βιοκαύσιμα που παράγονται και εισάγονται στην ΕΕ είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 10 Ιουνίου παρουσίασε τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα. Μιλώντας στις Βρυξέλλες ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, τόνισε ότι η χρήση βιοκαυσίμων είναι ευεργετική όσον αφορά τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και στην τόνωση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.

Σημαντικό επιχείρημα επιπλέον είναι ότι τα βιοκαύσιμα κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς για την επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. που αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι το 10% των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020, όπως άλλωστε ορίζεται στο πλαίσιο της οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.