Τα Κανάρια Νησιά οφείλουν την ονομασία στα σκυλιά και όχι στα πτηνά όπως πολλοί νομίζουν.

Στα Ρωμαϊκά χρόνια τα νησιά ήταν γνωστά για τα άγρια σκυλιά που περιπλανιόταν εκεί. Και έτσι, καθώς η λατινική λέξη για το «σκυλί» είναι «canis», ονομάστηκαν Κανάρια Νησιά.