Η Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης έχει λάβει έγκριση της υλοποίησης του προγράμματος της εκμάθησης σκακιού σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως γνωστοποιεί με έγγραφό το υπουργείο Παιδείας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης, κατόπιν δωρεάς του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», σε σχολικές μονάδες της χώρας των οποίων οι εκπαιδευτικοί θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να κάνουν μαθήματα σκακιού. Για το σκοπό αυτό αναφέρεται η δυνατότητα δωρεάν χορήγησης του εγκεκριμένου, από την ανωτέρω πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. εκπαιδευτικού υλικού (3 βιβλία μαθητών, 1 βιβλίο δασκάλου) στους ενδιαφερόμενους.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σημειώνεται ότι σύμφωνα με την με αριθμ. ΚΠ 63859/Γ1/25-4-2014 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ η ένταξη του σκακιού ως δημιουργική/παιδαγωγική δραστηριότητα, εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης στην Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξη, με μια (1) ώρα την εβδομάδα, σε τρίμηνους κύκλους, με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Σχολικού Συμβούλου και τηρώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις, με έμφαση στη μορφωτική πολιτιστική και κοινωνική αξία του σκακιού, στην προώθηση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.

Επισημαίνεται ότι, η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και αφορά στη διερεύνηση και ανάπτυξη των ιδιαιτέρων κλίσεων και δεξιοτήτων τους. Η δράση δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση είτε του σχολείου είτε των γονέων και κατ’ επέκταση των μαθητών.

TAGS