Ανακοινώθηκε το μηχανογραφικό δελτίο του 2015 από το Υπουργείο Παιδείας. Σε αυτό δεν εντοπίζονται διαφορές με εξαίρεση το γεγονός ότι προστίθενται δυο Τμήματα ΑΕΙ στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών.

Πρόκειται για τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωαννίνων με αύξοντα αριθμό 319 και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και αύξοντα αριθμό 355.

Τα Τμήματα Αρχιτεκτονικής αυξάνονται σε 7 και των Μηχανικών Περιβάλλοντος σε 3. Όσον αφορά τους εισακτέους των δυο αυτών Τμημάτων στο Μηχανικός Περιβάλλοντος οι θέσεις είναι 60. 54 εξ αυτών δίνονται στην κατηγορία του 90%, δηλαδή σε αυτούς που συμμετέχουν στις πανελλαδικές του 2015, 2 θέσεις σε υποψηφίους του 2013 με το 10%, 4 θέσεις στην αντίστοιχη κατηγορία του 2014 και 1 θέση σε υποψηφίους των Εσπερινών ΓΕΛ.

Στην Αρχιτεκτονική Ιωαννίνων 36 θέσεις θα δοθούν στους υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών, 2 θέσεις στους συμμετέχοντες του 2013 χωρίς νέα εξέταση, το ίδιο και για τους συμμετέχοντες του 2014 και 1 θέση στους υποψηφίους των Εσπερινών Λυκείων.

Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθµίας σου µε τον τελευταίο εισαγόµενο σε τµήµα που δήλωσες προτίµηση, προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο Γενικό Βαθµό Πρόσβασης και αν υπάρχει ισοβαθµία και στο Γενικό Βαθµό Πρόσβασης, προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο άθροισµα βαθµών στα δύο µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του οικείου επιστηµονικού πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθµία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθµούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τµήµα αυτό, εκτός αν πρόκειται για Στρατιωτικές ή Αστυνοµικές Σχολές.

Στην περίπτωση ισοβαθµίας σε Στρατιωτικές ή Αστυνοµικές Σχολές ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής λαµβάνεται υπόψη η σειρά προτίµησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή µε προγενέστερη προτίµηση.

Σειρά προτίμησης

Στη στήλη Σειρά (Προτίµησης) οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν µε αύξουσα σειρά τις προτιµήσεις τους για τα τµήµατα ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις που επιθυµείς. Πχ. Αν δηλώσει 20 προτιµήσεις, ο αριθµός 1 δηλώνει ότι αυτό είναι το πρώτο τµήµα που επιθυµεί να εισαχθεί και ο αριθµός 20 δηλώνει ότι αυτό είναι το τελευταίο τµήµα που επιθυµεί να εισαχθεί. Εννοείται ότι στις προτιµήσεις του µπορεί ο ενδιαφερόμενος να συµπεριλάβει τµήµατα ή/και εισαγωγικές κατευθύνσεις, όπως αυτός επιθυµεί.

Τμήμα που είναι ήδη φοιτητής

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία δεν επιτρέπεται να δηλώσει κάποιος τµήµα, στο οποίο είσαι ήδη σπουδαστής από προηγούµενο έτος.

Σχολή Ανθυποπυραγών δεν δηλώνεται από μαθητές, αποφοίτους

Στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας εισάγονται ΜΟΝΟ Πυρονόµοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και κατά συνέπεια το δηλώνουν ΜΟΝΟ όσοι υπηρετούν ήδη στο Πυροσβεστικό Σώµα.

Μόνο άρρενες στα Ιερατικών Σπουδών

Για τα Προγράµµατα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι µπορούν να είναι µόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράµµατα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται µόνο άρρενες υποψήφιοι.

Λογοθεραπεία

Ο υποψήφιος που δηλώνει τµήµατα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν µπορεί να παρακολουθήσει το τµήµα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισµα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τµήµατα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις µε ευθύνη του τµήµατος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει µια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τµήµα αυτό

Απαραίτητη η επίτευξη της βάσης σε ειδικό μάθημα

Ορισµένα τµήµατα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειµένου απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά µαθήµατα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευµένων γνώσεων. Για τα τµήµατα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό µάθηµα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του µισού της µέγιστης βαθµολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά µαθήµατα, τότε ο περιορισµός του µισού της µέγιστης βαθµολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά).

Καλόγηρος Βασίλειος

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.